logotyp
Login

2.

Školní rok 2020/2021

Třídní učitelka Mgr. Alice Marešová

5. 3. 2021

Základní informace o distanční výuce, která bude probíhat od 8. 3. 2021:
- začátek výuky vždy v 8:00,
- každý den si děti připraví vše, co si přinesly ze školy,
- výuka bude probíhat v blocích cca 30 minut, poté následuje přestávka (délka po dohodě s dětmi a podle situace),
- informace o probraném učivu, zadané domácí úkoly a rozvhr na další den bude  na Teamsech,
- nepřítomnost na výuce je nutné omluvit podle pravidel ve školním řádu.
Komunikace bude od pondělí probíhat výhradně prostřednictvím aplikace Teams popř. aplikace Whatsapp.    AM

15. 2.

Milí rodiče, všichni již asi víte, jak dopadla první poznávačka rostlin. Druháky jsem 2 týdny upozorňovala na skutečnost, že tato poznávačka doopravdy proběhne. Obrázky i s názvy rostlin jsem umístila na nástěnku před 14 dny. Společně jsme vše vícekrát opakovali. Nakonec byla pouze jedna jediná jednička, kterou měl indián s přezdívkou Hbitá veverka. Dnes obdrželi všichni indiáni ze třídy pracovní list s obrázky rostlin, které byly předmětem zmíněné první poznávačky. V žákovských listech mají zapsaný termín možné opravy. Účast na této opravě známky je dobrovolná a proběhne ve středu po vyučování.  

10. 2.

Již pár dnů se znovu snažíme o to, aby hodnocení na vysvědčení na konci školního roku bylo co nejlepší. Já tedy rozhodně ano. Bohužel tomu tak není u všech druháků. Jistě jste si někteří všimli zhoršení prospěchu u vašich ratolestí. Možná bude ještě hůř. S dětmi se snažím jednat jako s někým, kdo už chodí do druhé třídy základní školy. To znamená, že jim moje pokyny neopakuji např. pětkrát ale pouze třikrát. Uvedená frekvence se ale bude postupně snižovat na jednou maximálně dvakrát. Číst a psát již druháci umí. Nyní je nutné, aby toho dokázali využít a naučili se pracovat samostatně popř. s drobnou pomocí paní učitelky. Stále nám to moc nejde. Ale zvládnout to prostě musíme. Bez samostatnosti se děti ve vyšších ročnících neobejdou.
Druhá třída bývá obvykle velice pohodová (ještě relativně málo učiva). U nás to tak ale zatím rozhodně nevypadá. Každodenní řešení porušování školních pravidel a opakování učiva (i učiva z 1. třídy) pořád dokola je opravdu velice únavné. Zatím také  zvládáme s obtížemi i základní školní dovednosti, které provádíme každý den (např. příprava školních pomůcek podle rozvrhu hodin, vynechání řádku v sešitě, apod.). Naštěstí jsou ale ve třídě i děti, které pracují svědomitě a se zaujetím. Pevně věřím, že potíže brzy překonáme a situace se zlepší.  

Zítra půjdeme poslední hodinu ven. Dejte dětem vhodné oblečení a obutí. AM
HOME ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Hom ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign