logotyp
Login

1.

Školní rok 2021/2022

Třídní učitelka Mgr. Martina Danišková

po

ČJ

M

ČJ

VV

út

ČJ

M

ČJ

HV

st

ČJ

M

ČJ

TV

čt

ČJ

M

PRV

ČJ

PRV

ČJ

TV


!!Maminky a tatínci nemocných inidánů, sledujte denně informace na webu a doplňujte, prosím, s dětmi učivo, podle toho, co probíráme. Pokud Vám bude něco nejasné, nebojte se na mě obrátit. Děkuji za spolupráci. MD

ÚT 21.9.
Chybí nám 10 dětí :-(.
ČJ
- Opakování písmen A,e, O, o, E, e, U, u. Vymýšleli jsme slova začínající na písmeno U. Psali jsme na velké formáty papíru přilepené přes celou lavici různými tvary voskovek (trojuhelník, kužílky, kolečko). Před psaním prvních písmenek je důležité dostatčně uvolnit a procvičit celou horní končetinu, velký formát je pro to ideální (pokud máte možnost, vyzkoušejte i doma).
M - Do domečku jsme dokreslovali předměty dle pokynů (dveře jsou dole uprosřed, okno je vpravo od dveří, nahoře je kolečko atd.). Hráli jsme zvířátkové bingo (děti před sebou mají tabulku s obrázky zvířátek, zaškrtávají podle pokynů zvířátka, např. škrtni zvíře, které má na sobě tisíce bodlinek, škrtni zvíře pod ježečkem, šktrni zvíře, které je vlevo od motýlka atd.). PS str. 10/3,4,5
DÚ M str. 10 cv. 6 a čtení v ŽA (nelepený lísteček pod obrázkem u pímsene U)
HV - Zpívali jsme písničku Pod našim okýnkem. Vysvětlovali jsme si, co je to štěp. A proč se "Štěpnici" v Brozanech říká Štěpnice. Poznávali jsme předměty podle zvuku.


PO 20.9.
V komunikačním kroužku jsem si povídali, co jsme dělali o víkendu. Tentorkrát si každý vzpomněl :). Bohužel je hodně dětí nemocných. Řádí mezi námi teploty a kašel :-(. 
ČJ
- V ŽA nové písmenko U, u str. 6. Písanka str. 10 (pozor, ne vést čáru po šipkách, ta jen určuje směr, spojujeme tečky), str. 12, 13, (str. 11 NEDĚLAT).
M
- Přiřazování předmětů k číslici. Pracovali jsme ve skupinkách, děti přiřazovaly stejný počet předmětů ke správné číslici (např. 1 - jedny nůžky, 2 - dvě ořezávátka, 3 - tři tužky). PS str. 9/2, 10/ 1. DÚ 10/2.
VV - Poprvé jsme vyzkoušeli malbu temperou. Malovali jsme duhy a dětem se krásně povedly!

Děti domů dostaly balíček fotografií. Cena je 300 Kč.   Zítra mi pošlete buď peníze za fotografie nebo nepoškozený a nenačatý balíček zpět! Pokud fotografie budete chtít, vložte peníze do obálky s drukem, do ŽL dozadu napsat do plateb záznam. Děkuji.
Také každý dostal katalog s nabídkou dětského čtenářského klubu.
Pokud budete mít o některou knížku zajem, zatím peníze neposílejte, ale na str. 45 vyplňte objednávku (vystřihněte z katalogu) a pošlete ji po dětech (opět v obálce s drukem). PÁ 17.9.
ČJ -
Všichni indiáni, kteří byli dnes a včera ve škole mají velkou pochvalu, protože zvládli bez chybičky přečíst oba dva dlouhé řádky písmenek v ŽA. V pondělí tak hned můžeme začít novým písmenkem U.
Hráli jsme si na detektivy a mezi zatoulanými písmenky jsme vybarvovali písmena A,a + vyhledávání obrázků začínajících na písmeno A.
Psaní - Děti jsem rozdělila do "hnízd", pracovaly ve spojených lavicích ve skupinkách po 4. Každá skupinka dostala obrázek (uvolňovacích cviků), které překreslovaly do krupice na tácu. Tentorkát jsme si po sobě tak vzorně uklidili, že paní uklízečka ani nepoznala, že jsme ze třídy měli jedno velké pískoviště :-).
PRV - Bezepčné chování na ulici, dopravní značky, silniční provoz, barvy na semaforu...PS str. 7,8.
O TV jsme přišli (uzavřená hala z technických důvodů). Trénovali jsme opět pojmy: před, za, hned vedle, mezi, první, uprostřed, poslední..."Barevný diktát" - děti dostaly barevná dřívka a dle pokynů je řadily na lavici (lze použít i barevné pastelky). Poté jsem kreslila různé baravné tvary na tabuli - děti měly za úkol sestavit z dřívek stejný tvar (kříž, čtverec,...). Společně jsme vymýšleli, které věci okolo nás mají tento tvar. Děti tento úkol moc bavil a vymyslely obrovské množství přemětů (např. kříž - větrný mlýn, vodní mlýn, větrník, větrná elektrárna, květina, čtyřlístek, vrtulník při pohledu shora, vrtule od letadla atd.).
DÚ není. Nemocní indiáni si doplní učivo podle webu.
Na společný WhatsApp pošlu krátká videa, ať můžete s dětmi trénovat i doma.
Přeji krásný víkend. Opatrujte se♥

ČT 16.9.
V ranním kruhu jsme si připomínali naše indiánská pravidla. Učíme se s dětmi respektovat a naslouchat ostatním. Kdo má slovo, tak ho posloucháme. Poznáme ho podle toho, že má u sebe plyšovou lišku "Náčelnici". Snažili jsme se společně přijít na to, co vlastně znamená naše poslední pravidlo "měj rád ostatní i sám sebe". Dnes jsme si povídali o tom, co máme na sobě nejraději a vysvětlovali jsme si, co vlastně všechno znamená slovo "JÁ". 
ČJ - Četli jsme v ŽA : A, E, O. Moc děti chválím. Byly samé jedničky. Koho jsem nestihla vyzkoušet dnes, bude vyvolán zítra. Procvičovali jsme analýzu a syntézu slova. Říkala jsem dětem slovíčka po písmenech P-E-S, Š-N-E-K, H-A-D atd. a děti hádaly, o která zvířátka se jedná. (Můžete takto procvičovat s dětmi i doma + ptát se, kterým písmenem začínají jednotlivá slova) DÚ - čtení v ŽA (nalepené řádky u E).
Četla jsem dětem knízku "A pak na mě mrkla" o velké velrybě z písku (nakl. Pikola, 2021). Zavzpomínali jsme si tak na prázdniny. Povídali jsme si o moři a na zemi na velký papír jsme zkoušeli nakreslit různými druhy voskovek vlnky. Pak nám menší vlnky šly v písance už krásně od ruky (str. 9).  
M - Počítáme do 4 a umíme poznávat číslovky 1, 2, 3, 4. DÚ - PS 9/1.
PRV
- PS str. 6 (co je správně a co je špatně ve škole).
- Začali jsme vytvářet vlastní písmenkovou knížku. Někdo si vybral A jako auto, někdo A jako anděl (někteří kluci si dokonce vybrali anděla:).
Děti do teď každou přestávku pořád jen svačily a svačily...Ale dnes už konečně objevily čtenářský koutek a byla velká radost je pozorovat, jak nadšeně si listují v knížkách. Snad nám to vydrží!


ST 15.9.
ČJ -
Čtení písmen A, a, O, o, E, e. Moc prosím všechny rodiče, aby s dětmi doma čtení denně procvičovali. Připravovala jsem Vás na rodičovské schůzce na to, že domácí příprava prvňáčků je náročná a strašně moc důležitá. Děti budou potřebovat po celý školní rok Vaši pomoc a pozornost. Podepisujte i úkoly ze čtení v ŽA. Děkuji.
 DÚ - ŽA nalepený lísteček pod obrázkem E (dva řádky), číst nahlas písmenka. (Na WhatsApp pošlu krátké video, jak mají děti správně číst, ne všechny budou samozřejmě číst takto rychle. Nic se neděje, pokud bude čtení pomalejší, ale trénujte.) 
M - Trénink pravolevé orientace, vpředu, vzad, nad, pod, vedle...Děti dokreslovaly podle mých pokynů obrázky do domečku. Poznávání číslic 1, 2, 3, 4. (V PS jsme nepracovali.)
TV - Zaběhali jsme si na "Malině". Protáhli jsme si celé tělo a trénovali jsme slalom mezi kužely. Nástup s pozdravem nám už jde na 1*.

ÚT 14.9.
ČJ - Písmeno E, e. Čtení v Živé abecedě. DÚ ze čtení v ŽA na str. 5.
M - Po celé třídě se nám rozutekly berušky a děti měly za úkol je pochytat. Každá beruška měla na krovkách určitý počet puntíků - od jednoho do tří. Děti berušky přiřazovaly k jednotlivým číslicím (1,2,3). Využily jsme také kolíčky. Děti připevňovaly na berušku stejný počet kolíčků, jako byl počet teček na krovkách. 
Poslední dvě hodiny děti pracovaly pod vedením Náčelnice Ilonky. Na tabuli, na velký formát papíru a nakonec do písanky děti kreslily šnečky. O HV si společně zatančili na latinské rytmy a naučili se novou písničku.

PO 13.9.
Povídali jsme si v kroužku, jak jsem se měli o víkendu. Některým dětem dalo práci, si vzpomenout. Ale nakonec si každý vybavil alespoň jednu věc :-). ČJ Četli jsme z tabule písmenka, hráli jsme čtecí židličkovou hru.
M
- počítali jsme do tří. Na prstech, na korálkovém počítadle. Určovali jsme počet podle číslice na tabuli. V PS jsme počítali na str. 8, cv. 1 a 2.
DÚ - dvě cvičení v PS (dva červené puntíky na str. 8 - ťapky a jablíčka).
Zítra donést 5 kolíčků!  (Zůstanou v krabičce ve škole. Je jedno jestli budou plastové nebo dřevěné.)
VV - Kreslili jsme lidskou postavu - sami sebe jako prvňáčka. Postavičku jsme vystřihli a nalepili na velký barevný papír a podepsali se. Všechny obrázky se nám moc povedly a už visí na síti nad schodištěm.

 10.9.
Četli jsme písmena A,a,O,o (děti nahlas říkají velké a, malé a, velké o, malé o). Písanka - zatáčky a korále na str. 6 a 7. Poté přijel pan fotograf a jednotlivě si fotil všechny prvňáčky do novin. Pozor, pište si:  noviny MF Dnes vyjdou v pátek 8. října. Najdete tam i naše prvňáčky:-). Po focení následovalo logopedické vyšetření každého prvňáčka. Paní Zázvorková Vás bude kontaktovat, pokud bude potřeba řeč procvičovat.  Ke konci vyučování jsme stihli už jen komunikační kroužek v našem koutku. Každý dostal slovo a já se dozvěděla, co se dětem po prvních dnech ve škole nejvíce líbí. Dozvěděla jsem se zajímavé věci :-D.

Úkol na víkend děti nemají. (Trénujte otevírání, zavírání tašek a penálů, srovnávání sešitů a pomůcek do tašky). Každý den zkontrolujte penál a ořezejte pastelky.  Dnes děti donesly domů všechny pracovní sešity k pochlubení, prohlížení a nahlédnutí. Dejte jim je, prosím, v pondělí všechny do tašky. Od pondělí budou domů nosit jen ty sešity, ve kterých bude DÚ nebo bude potřeba něco procvičit.
Děkuji a přeji krásný víkend. MD

 

9.9. Procvičovali jsme pravolevou orientaci, pojmy: nahoře, dole, vlevo, uprostřed, mezi, před - pochodovali jsme podle pokynů plyšovou bambulkou po domečku :). Psali jsme do písanky - vajíčka. V M jsme se učili číslovky 1, 2, 3. Dokreslovali jsme podle pokynů do domečku: komín, okna, dveře, kytičky na zahrádku apod. O PRV jsme si pustili krátkou pohádku "Fík ve škole" a povídali jsme si, které místnosti ve škole najdeme. PČ - Každý si nalepil a vyzdobil týpí z barevného papíru.
DÚ Živá abeceda - čtení A,a, O, o (červený puntík). PRV str. 4 (vystříhat a nalepit na správná místa). + donést potvrzený a podepsaný souhlas k focení pro idnes.

8.9.
 Procvičovali jsme zrak rozpoznáváním zamotaných obrázků - překreslování z tabule na stírací tabulky. Poprvé jsme využili krupici, rozsypala jsem ji dětem na tmavé tácy a kreslením do krupice si děti krásně uvolnily před psaním celou horní končetinu. V M jsme doplňovali obrázkové řady a o TV jsme si zacvičili venku s padákem. 

 

7.9. Děti si dnes domů donesly v obálce s drukem žákovský list, žákovskou knížku a notýsek. (Prosím moc o zakoupení plastové obálky vel. A5, kdo ještě nemá, dětem se bude s těmito důležitými dokumenty lépe manipulovat.) ŽL (žákovský list: důležité info o třídních schůzkách, o chování, o platbách, atd.), ŽK (žákovská knížka: hlavně pro děti na známky), notýsek (pro komunikaci mezi mnou a Vámi - např. prosba o dřívější uvolnění z vyučování kvůli lékaři, důležitá zpráva pro mě apod. Až budou děti umět psát, budeme sem zapisovat úkoly).
V písance jsme sypali zrní ptáčkům, str. 4. V M jsme počítali na str. 4,5. Šlo nám to parádně a za samostatnou práci děti dostaly svou první známku :-). Rozdali jsme si indiánské značky (děti je mají nalepeny na žakovské knížce). Zazpívali jsme si, zacvičili. Děti jsou šikovné, radostné, aktivní. Jen stále moc upovídané. Zítra ať si nezapomenou sáček s TV, pokud bude hezky, půjdeme cvičit ven. Úkol dnes není.


6.9. Stále si opakujeme školní pravidla. Testovali jsme se. Stihli jsme si rozdat nové písanky a matematiky a vypracovat první stránky. Poprvé jsme měli DÚ (budeme je značit červeným puntíkem). Úkoly dětem podespisujte, prosím.
Na školním webu najdete seznam kroužků s přihláškou, které škola nabízí: https://www.skola-brozany.cz/stranka-krouzky-93

 Do školy se musí děti dostavit nejpozději v 7.30. Výuka začíná každý den v 7.45.

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Aktuální informace školní družiny najdete tady: https://www.skola-brozany.cz/stranka-aktuality-101.

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Kontakty a aktuální jídelníček najdete tady: https://www.skola-brozany.cz/stranka-sj-44
Nezapomeňte, že pokud je dítě nemocné, musíte si obědy odhlašovat sami.

PLATBY ON-LINE
- V žákovském listu najdete kolonku "specifický symbol žáka", který budete uvádět vždy v bezhotovostních platbách (školní družina, kroužky, apod.), aby se snadno a rychle dohledalo, za jakého žáka platba dorazila.

- Variabilní symboly jsou vypsány hned na první stránce, např. 1011 jsou kroužky. (Sokol, prosím, neplaťte převodem. Nespadá pod ZŠ.), 1012 je školní družina.
- Po každé platbě zapište tuto událost do ŽL dítěte do kolonky platby (datum, účel platby, částka a podpis). 

OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ
- Pokud dítě onemocní, omlouvejte hned ten den třídní učitelce nebo paní recepční. Po návratu do školy musí mít děti zapsanou a podepsanou omluvenku v ŽL.

SBĚR STARÉHO PAPÍRU: 
Od 8. 9. 2021 opět spouštíme sběr starého papíru.  Sklad je v areálu bývalé firmy Vlk. Papír vozte nejlépe v pondělí v 7:00 - 7:30 hod. - vždy po domluvě s paní Malířovou na telefonním čísle 777744126.


Přeji do začátku hodně sil! :-)
Vaše třídní "Náčelnice" Martina Danišková

HOME ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Hom ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Základní škola

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign