logotyp
Login

4.

Školní rok 2023/2024

Třídní učitelka Mgr. Jana Harazímová

Rozvrh hodin 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pondělí

Čj

Inf

M

Vl

 

Sz

Úterý

Čj

M

Tv

Tv

Hv

 

 

Středa

Čj

M

Čt

Aj

Vv

Vv

 

Čtvrtek

Čj

M

Aj

Přv

Vl

 

 

Pátek

Čj

Mg

Přv

Aj

Čt

 

 

 V úterý 27. 2. bude doučování
- hlavně pro žáky, kteří dlouho chyběli.

Od 13:00 do 13:30 hodin matematika, od 13:30 do 14:00 hodin český jazyk.


Vážení rodiče,
pokud jste od vašeho dítěte ještě neobdrželi lísteček s informaceni o ozdravném pobytu, tak ho po něm vyžadujte. Potřebujeme znát předběžný zájem a podle toho pokračovat v přípravách. Pokud vaše dítě nechce jet, přesto lísteček vyplňte a zaškrtněne Nemám zájem. Děkuji za pochopení. JH

Dnes děti dostaly lísteček s informacemi o výletu, který pořádá pan učitel Drnec. Jedná se o výlet do IQlandie. Prosím, aby děti lísteček přinesly zítra, nejpozději v pondělí. Opět potřebujeme znát předběžný zájem kvůli objednání dopravy. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 23. 2. 2024
Čj
- chvilku jsme si povídali
- PS - 7/ 1 dole - samostatně jsme si odůvodňovali a potom jsme společně kontrolovali správné řešení
- PS - 8/ 3 - vysvětlili jsme si přísloví a pořekadla, samostatně jsme vyhledávali v textu podstatná jména rodu středního, zapsali jsme vyhledaná slova na linky v sešitě v 1. p., č. j. a potom jsme určovali vzor
- řešili jsme otázky pod článkem 8/ 2 a zaškrtli jsme správnou odpověď
Mg
- protože jsme zapomněli, že máme geometrii, měli jsme matematiku
- psali jsme testík
- dopočítávali jsme v PS 35/ 2, 3
- 36/ 1
- do MŠ jsme zaokrouhlovali čísla na desítky, stovky, tisíce, desetitisíce , statisíce
Kdo nemá dopočítanou str. 35 - dokončí přes víkend + str. 36/ 1 (ne všichni to stihli).
Přv
- paní učitelka vyzkoušela děti, kterým se včera nepodařil testík na poznávání ptáků
- zopakovali jsme si jednotky délky
- do sešitu Přv jsme si zapsali zápis o hmotnosti + převody jednotek hmotnosti
- PS - 26/ 2, 3; 27/ 3 - cvičení jsme nestihli celé
Čtení
- paní učitelka zkoušela básničku
- četli jsme o golemovi str. 102
- poslechli jsme si znovu Píseň strašlivou o golemovi a Golem od Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra
- kreslili jsme obrázek do sešitu - jak si golema představujeme
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 22. 2. 2024
Čj
- společně jsme opravovali domácí úkol a odůvodňovali jsme ho
- hra na + s y - i
- Čj Š - rozdělili jsme si stránku na polovinu, do jednoho sloupečku jsme napsali VS (vyjmenované slovo), NVS (není vyjmenované slovo) a do druhého sloupečku vzor
- děti určovaly, kam slovo zařadí - podle pozice písmen y - i po obojetných souhláskách
M
- psali jsme testík jako vždy
- počítali jsme str 34/ 1, 3 a někdo 2
- ve cvičení jedna jsme zaokrouhlovali výsledky
Přv
- psali jsme testík - poznávačka ptactva
- paní asistentka ofotila dětem výpisky, které jim chyběly
- zopakovali jsme si převody jednotek délky
- PS 26/ 1, 2
- kdo testík pomotal, může se zítra nechat vyzkoušet a vylepšit si známku
Vl
- nalepovali jsme si výpisky krajů ČR
- děti se nemusí učit zpaměti veškeré informace - budu po nich chtít vyhledávat na mapě
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 21. 2. 2024
Čj
- psali jsme testík o podstatných jménech
- hráli jsme hru s písmenky
- PS - 7/2
- vysvětlili jsme si postup při určování i - y
- domácí úkol - PS - 7/ 3
M
- psali jsme testík
- dopočítávali jsme příklady, které nám chybí
Čt
- paní učitelka zkoušela básničku Zima v Novém Strašecí
- potom jsme měli chvilku Hv - pracovali jsme s rytmem
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 20. 2. 2024
Čj
- psali jsme 1. diktát
- zapsali jsme si do Čj Š z učebnice skloňování  Vzor stavení
- PS 7/ 1 - barevně jsme označili slova podle vzorů
M
- psali jsme testík jako vždy
- paní učitelka nám vysvětlila hodnocení v PS
- v PS jsme dokončovali cvičení, která nám chyběla nebo jsme pokračovali dál str. 33/ cv. 1, 3 - pouze sčítání a odčítání, 32/ 3 - sčítání a odčítání
Tv
Hv
- zpívali jsme píseň Což se mně má milá
- doprovázeli jsme píseň na nástroje
- učili jsme se taktovat v 3dobém taktu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 19. 2. 2024
Čj
- povídali jsme, kde jsme byli o prázdninách a co se nám nejvíce líbilo
- PS - 6/ 3 - pracovali jsme společně, určovali jsme číslo a pád
- hráli jsme s y - i, nerozeznáme, kdy se jedná o vyjmenovaná slova a podstatná jména rodu středního
- opět jsme si vysvětlili rozdíl a způsob odůvodňování
Můžete si procvičit v uč. 58/ 4 diktát, který budeme psát zítra. Kdo má doma diktátový sešit a neodevzdal ho, zítra jej přinese. Pokud nebude mít sešit na diktáty, diktát nepíše, bude přezkoušen ústně s odůvodňováním.
Inf
M
- začali jsme procvičovat násobilku na začátku hodiny, ale ukončili jsme tuto aktivitu, protože jsme se opět nevhodně chovali, proto jsme psali test
- někteří žáci absolutně netuší, jak se sčítá, odčítá, násobí a dělí písemně :-(, toto je učivo 1. pololetí (listopad)
- PS - 33/ 2 - počítali jsme pyramidy, kdo neměl chybu, sám si napsal 1
- PS - 33/ 3 - příklady na sčítání a odčítání
Vl
- vylosovali jsme si tabulku s krajem ČR a museli jsme v atlase vyhledat krajské město, města, vodstvo, hory, památky, zemědělství a průmysl, popř. i zajímavost
- snažili jsme se psát hezky, protože paní učitelka naše práce posbírala a ofotila nám všechny informace o všech krajích
- zjistili jsme, že se nemusíme nic učit nazpaměť, stačí otevřít atlas na správné straně
- v PS jsme podle obrázků určovali města ČR a hledali jsme v učebnici památky UNESCO v ČR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 9. 2. 2024
- úkoly byly zaslány rodičům na Whats App
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 8. 2. 2024
Čj
- opakovali jsme slovní druhy, podstatná jména, kategorie podstatných jmen, vyjmenovaná slova
(chybí nám základní znalosti - neumíme vyjmenovat slovní druhy, pádové otázky (ani určit pád), nevíme, jaké mluvnické kategorie známe, zapomněli jsme vyjmenovaná slova), protože si doma tyto věci neopakujeme a neprocvičujeme (nemyslím všechny děti, ale většina....?)
- na jedničky jsme rozdělovali slova podle vzoru město a moře - PS  - 5/ 4
- řešili jsme osmisměrku 5/ 1
- odůvodňovali jsme  a doplňovali jsme slova ve správném tvaru 5/ 2
M
- pracovali jsme s řádovými počítadly
- zapisovali jsme čísla v oboru do milionu
- zaokrouhlovali jsme čísla na desítky, stovky, tisíce, desetitisíce, statisíce a miliony
- zaokrouhlovali jsme na známky
- četli jsme čísla

- PS 31/ 1
Aj
- dostali jsme nové učebnice
Přv
- celou hodinu jsme si povídali o chování ve škole (četli jsme si školní řád a pravidla třídy)
Rodiče, víte, co všechno dělají vaše děti na sociálních sítích? Dnes jsem se nestačila divit. Zeptejte se jich, co se na facebooku, tiktoku, whats appu děje, co tam dělají ony a jak se vyjadřují? Jak je vůbec možné, že žák 4. ročníku má facebook a tiktok? O dalších sítích ani nemluvím, protože je ani neznám. Zkontrolujte, prosím, vaše ratolesti a jejich mobily. Děkuji JH
Vl
- zopakovali jsme si znalosti o Ústeckém kraji a nalepili jsme si výpisky do sešitu (nemocným dodám po návratu do školy)
- povídali jsme si o Libereckém kraji
- hledali jsme v atlase hory, řeky, města, zemědělství, průmysl, památky v Libereckém kraji

- zapsali jsme si výpisky
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 7. 2. 2024
Čj
- opakovali jsme vše o podstatných jménech (doučit pády, neumíme je)
- do Čj Š jsme si napsali zápis - Vzor moře - skloňování v jednotném a množném čísle (uč. 56)
- hráli jsme pohybovou hru mměsto nebo moře
- doplnili jsme v PS 4/ 5 - odůvodňovali jsme jako včera
- na tabuli jsme rozhodovali, zda se slovo skloňuje podle vzoru město nebo moře (podtrhávali jsme barevně)
- vypsali jsme do sloupečků podtrhaná slova
M
- opakovali jsme pravidla zaokrouhlování
- na tabuli jsme doplnili tabulku - zaokrouhlování na DT a ST
- hledali jsme k číslům další čísla, na která bychom je mohli zaokrouhlit
- M - PS 28/ 3, 6; kdo to splnil, dokončoval 28/ 2, 4, 6 
Čt
- četli jsme báseň (kramářskou píseň) Na jednom hradě
- pustili jsme si na youtube zpívanou verzi
- vysvětlili jsme si, co je kramářská píseň
- paní učitelka nám ještě pustila Píseň strašnou o Golemovi (ta se nám moc líbila)
Aj
- zase jsme zlobili
Vv
- kreslili jsme zimní sporty

V naší třídě se k sobě opět neumíme chovat. Rušíme vyučování, nedáváme pozor a potom se x- krát ptáme, co máme dělat. Kluci jsou neuctiví k dívkám, dívky vyvolávají hádky. Prosím opět o řádnou domluvu. Děkuji. JH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 6. 2. 2024
Čj
- chvilku jsme si povídali
- do Čj Š jsme si zapsali skloňování vzoru město (pro nemocné uč. str. 56 - tabulka)
- odůvodňovali jsme skloňování:
např. slovo s pádly - to pádlo bez pádla jako to město bez města. S pádly jako s městy - napíšeme y.
- PS - 4/ 3, 4
M
- dnes jsme zaokrouhlovali čísla v oboru do 1 000 000
- zopakovali jsme si pravidla zaokrouhlování
- PS 27/ 2; 28/ 4
Tv
Hv
- zpívali jsme písničku Což se mně má milá
- učili jsme se taktovat v 3dobém taktu
- doprovodili jsme píseň na rytmické i melodické hudební nástroje
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 5. 2. 2024

Čj
- chvilku jsme si povídali
- vysvětlili jsme si, proč se učíme vzory podstatných jmen
- seznámili jsme se se vzorem město
- PS2- 4/ 1, 2
M
- pracovali jsme celou hodinu v PS - samostatně jsme počítali, pokud jsme si něvěděli rady, pomohla nám paní učitelka
- PS 27/ 1, 3; 28/ 1, 2, 5
Vl
- seznámili jsme se s Ústeckým krajem
- vyhledávali jsme na mapě hory, řeky, průmysl, zemědělství, města a památky
- paní učitelka nám o některých památkách vyprávěla

HOME ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Hom ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří

Created by © 2015 -2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign