Login

Kronika

Výlet 2. třídy - 25.června

Výlet 2. třídy - 25.červnaTaké děti ze 2. třídy vyrazily s batůžky na pěší výlet k řece Ohři. A protože viděly mnoho zajímavostí a užívaly si společných zážitků, ani si nepovšimly, že urazily bezmála šest kilometrů! Prohlédněte si v naší fotogalerii, jak pěkné putování to bylo.

Výlet 3. třídy - 24.června

Výlet 3. třídy - 24.červnaS výletem jsme si ve 3. třídě počkali na ten správný čas - všechny povinnosti jsou za námi a zavládlo ideální počasí. Přesně takové, abychom si vzali na záda batůžky, do nich sbalili pití, dobroty a deku a vyrazili k řece. Prošli jsme lesem kolem chmelnic, u řeky jsme si chvíli odpočinuli a posilnili se a pokračovali dál po proudu až k brozanskému kempingu. Tam jsme si dokonce v Ohři zabrouzdali a trochu se zchladili. Cestou jsme viděli spoustu zajímavostí, ale také jsme zavzpomínali, co vše jsme za těch několik let u řeky a lesa prožili a poznali. Bylo to moc prima!

Rozloučení se školním rokem - 19. června

Rozloučení se školním rokem - 19. červnaVe středu 19. června ožila zahrada mateřské školy zpěvěm, tancem i mluveným slovem - slavnostně jsme se rozloučili s končícím školním rokem a s našimi předškoláky. Děti předvedly svým blízkých výsledky své práce a zasloužily si za to mnohé pochvaly a nejeden potlesk. Ve tvářích přítomných dětí i dospělých jsme mohli spatřit radost, pýchu, ale i trochu lítosti či dojetí. Bylo to odpoledne plné emocí, jistě ale převažovalo štěstí nad našimi dětmi. Právě při takovém vystoupení vidíme, jak děti rostou a jaké pokroky ve školce činí. Milí rodiče, děkujeme Vám za spolupráci při organizaci odpoledního programu. Městysu Brozany děkujeme za zapůjčení stanů, velmi přispěly k zajištění příjemné atmosféry.

Barevný týden ve 2.třídě

Barevný týden ve 2.tříděTaké ve druhé třídě si děti uspořádaly barevný týden a rozvíjely znalost barev při nejrůznějších činnostech a hrách. Prohlédněte si ve fotogalerii MŠ, jak bohatý a barevný týden to byl. Velké poděkování patří opět rodičům za vynikající spolupráci.

Den dětí - 31. května

Den dětí - 31. květnaV pátek 31. května jsme ve školce oslavili svátek všech dětí. A jak jinak než formou her a pohádek. Počasí nám přálo, a tak byla pro děti na zahradě připravena pohádková cesta. Šest kouzelných postav pro ně nachystalo úkoly. Princezna potřebovala navléknout korále, čert nastražil skoky v čertovských pytlích, drak uložil dětem prolézt dračí slojí. Vodníkovi děti pomohly nalovit ryby, klaunovi schodit barevné plechovky a kocour připravil své velké boty. Děti si užily zábavu, všechny úkoly splnily a čekala je sladká odměna - pochutnaly si na zmrzlině z místní cukrárny (děkujeme tímto za sponzorský dar).

Barevný týden v 1.třídě

Barevný týden v 1.tříděPředposlední květnový týden probíhal v 1.třídě ve znamení barev. Děti se s nimi seznamovaly a upevňovaly si jejich znalost při nejrůznějších činnostech a hrách. Navíc každému dni vládla jiná barva a děti si ji přinesly s sebou do školky v podobě oblečení, hračky či nějakého doplňku. Děkujeme tímto rodičům za jejich spolupráci. Jak to dětem slušelo v jednotlivých barevných dnech, si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Divadlo KOS - 17. května

Divadlo KOS - 17. května

V pátek 17.května jsme v naší školce přivítali Divadlo Kos, které nám až z Českých Budějovic přivezlo pohádku o UDATNÉM MATYÁŠOVI.

Divadelníci nás nejprve zaujali velice pěknými kulisami a kostýmy. Děti poté měly možnost se při pohádce zasmát i trochu bát, a to když
se udatný Matyáš svou horlivostí dostal do zapeklité situace. Nakonec si ale mohly oddychnout, protože statečnému chlapci přispěchala na pomoc jeho milá Anička a vše dobře dopadlo.


Návštěva kostela sv. Gotharda - 14.5.

Návštěva kostela sv. Gotharda - 14.5.Začátkem května s dětmi poznáváme naši obec, Brozany nad Ohří. Všímáme si významných objektů, architektury, veřejných budov, ale rodinných domů. Nezapomínáme ani na přírodu. Prohlížíme si fotografie či knihy, zkoumáme mapy. A jsme moc rádi, že jsme mohli nahlédnout i do interiérů kostela sv.Gotharda, ukázat si jeho výzdobu, dokonce si v něm zazpívat. Umožnil nám to pan Novotný, za což mu moc děkujeme.

Čarodějnický rej - 30. dubna

Čarodějnický rej - 30. dubnaV úterý 30.dubna se naše školka změnila v pohádkové doupě plné čarodějnic, kouzelníků či strašidel - připomněli jsme si lidové tradice vážící se k filipojakubské noci. Avšak pojali jsme je jak jinak než vesele a dovádivě: Děti plnily nejrůznější úkoly, za které byly odměněny vysvědčením "čarodějnice první kategorie". Ve fotogalerii MŠ si můžete prohlédnout, jak lovily pavouky či rozličnou havěť, skákaly přes oheň nebo létaly na koštěti. Uvidíte, že to byla velká zábava!

Velikonoční procházka do Doksan - 16. dubna

Velikonoční procházka do Doksan - 16. dubnaStalo se již tradicí, že se vydáváme na procházku do Doksan, abychom si prohlédli krásnou sváteční výzdobu. Rovněž poznáváme okolní krajinu, přírodní i kulturní prvky jako řeku Ohře, doksanský zámek a jiné. Tentokrát jsme obdivovali překrásné velikonoční motivy ze slámy a užili jsme si pěkné slunečné dopoledne.


Přejeme Vám všem VESELÉ VELIKONOCE!

Velikonoční dílna - 11. dubna

Velikonoční dílna - 11. dubnaVe čtvrtek 11. dubna děti přivítaly v mateřské škole své sourozence, rodiče, prarodiče, aby si všichni připomněli jarní svátky a společně vytvořili velikonoční věneček. Odpoledne nám přineslo příjemné setkání, povídání, tvořivé nápady a v neposlední řadě krásné výrobky. Můžete si je prohlédnout v naší fotogalerii.

Jarní procházka 3. třídy - 9. dubna

Jarní procházka 3. třídy - 9. dubnaJe samozřejmé, že ve školce sledujeme plynutí času, příchod jara a proměny přírody. A byla by škoda nezavítat do brozanského lesa právě v době, kdy je snad nejkrásnější. A tak jsme si s dětmi ze třetí třídy naplánovali delší procházku do přírody. Vydali jsme se na ni vyzbrojeni nejen vědomostmi o lese, ale i sáčky na sbírané přírodní poklady. (Už se těšíme, až ty poklady ve školce prozkoumáme.) A také jsme plnili několik úkolů týkajících se pozorování krajiny, určitě jste si je s dětmi doma přečetli. Bylo to moc pěkné dopoledne!

Sváťovo divadlo - 3. dubna

Sváťovo divadlo - 3. dubnaPo delším čase jsme přivítali ve školce tradiční a velmi milou návštěvu - Sváťovo divadlo. Děti zhlédly pohádku O neposlušných kůzlátkách. Kromě loutkové pohádky se mohly radovat i ze známých písniček, tradičních Sváťových loutek i rozhovorů. Děti se oblíbeným divadelníkem nechaly znovu strhnout, školka byla hned plná smíchu a potlesku. A jsme moc rádi, že nám tentokrát přivezl klasickou dětskou pohádku - děti je dnes málo znají, a přitom jsou tyto pohádky se svými základními vzorci lidského chování, hodnotami a poselstvími tak důležité.

Vynášení MORÉNY - 20.3.2019

Vynášení MORÉNY - 20.3.2019

 

Vynášení Morény (Morany, Mařeny nebo také smrtky) – lidový zvyk známý jako vynášení zimy, je starodávná tradice, která se za slovanských časů dochovala až do dnešní doby. I my jsme se rozhodli přivítat jaro tímto rituálem. Morénu jsme průvodem za doprovodu řinčení řehtaček, bubínků a tamburín vynesli pod doksanský most, kde byla zapálena a vhozena do řeky Ohře. Voda ji odnesla jako symbol překonání zimy. Společně jsme na závěr jaro přivítali jarními písničkami a říkadly.

 

 


Pohádka O Smolíčkovi - 19. března

Pohádka O Smolíčkovi - 19. březnaV úterý 19. března jsme s radostí přivítali ve školce Divadlo Kamila Kouly. Divadelníci dětem zahráli pohádku O Smolíčkovi. Prohlédněte si fotky v naší fotogalerii a nechte si od dětí vyprávět o představení plném krásných textilních loutek, písniček, tanců i vtipných výstupů.

Na návštěvě za zvířátky - 28.února

Na návštěvě za zvířátky - 28.únoraUplynulé dny proběhly v naší školce ve znamení domácích zvířat. Děti je poznávaly, hádaly, hrály si na ně, kreslily je nebo o nich zpívaly písničky. A tak jsme byli opravdu rádi, když mohly poznat i některá zvířata ve skutečné podobě. Stačilo jen pár kroků a v nedaleké ohradě na děti čekali koně, králíci, kozy, slepice i kočka. Děti se o zvířátkách dozvěděly spoustu informací, mohly je zblízka pozorovat a také si je pohladit. Velké poděkování patří paní Balšánkové, která si pro děti připravila velmi pěkný program.

Karneval - 13. února

Karneval - 13. únoraTradičně v masopustním čase pořádáme karneval i u nás ve školce. Tentokrát jsme se všichni těšili na středu 13. února. V tento den už ráno zavítali do mateřské školy nejrůznější hrdinové, princezny, čarodějky, zvířátka a další pohádkové postavy. Děti se nejprve sešly společně s kamarády ze všech tříd, aby si navzájem prohlédly překrásné masky. Spolu si krátce zatancovaly, zazpívaly a zažily jedno zvláštní kouzlo s čarovným pláštěm. Poté se odebraly do jednotlivých tříd a tam prožily dopoledne plné tance, her, soutěží a legrace. V letošním roce jsme mohli obdivovat zvlášť pěkné a nápadité kostýmy, za jejich přípravu vám, milí rodiče, děkujeme. Můžete si je prohlédnout v naší fotogalerii.

Divadlo rozmanitostí - 29. ledna

Divadlo rozmanitostí - 29. lednaÚterý 29.ledna nám přineslo velký divadelní zážitek, přivítali jsme ve školce mostecké Divadlo rozmanitostí. Divadelníci nám sehráli známou pohádku Zlatovláska, avšak v nevšední hudebně-loutkové verzi.
Děti měly možnost poznat, jak umělci umí propojit činohru s loutkami, a obdivovat krásné dřevěné loutky řezbáře Vlasty Brože. Divadelníci opravdu nápaditě pracovali s rekvizitami a kulisami. Představení doprovodili moderní hudbou a autorskými písničkami, do hry nezapomněli zapojit i děti, ty se na pohádce aktivně podílely a pomáhaly hlavním postavám při plnění úkolů. Děti se smály, tleskaly, chvílemi dokonce vstávaly a tancovaly, zakrátko zase ani nedutaly. Ocitly se zkrátka na chvilku opravdu v pohádce, věříme, že je ten pohádkový svět obohatil.

Čertování - 5. prosince

Čertování - 5. prosincePoslední dny jsme prožili ve školce ve znamení mikulášských tradic. Děti ze všech tříd si vyrobily mikulášský (a čertovský) dárek, na toto téma zpívaly písničky, říkaly básničky, tancovaly či hrály hry. Do mateřské školy Mikuláše a Čerty nepouštíme, abychom ten kouzelný večer, který děti teprve čeká, nenarušili. A navíc děti jsou ve školce bez svých nejbližších a mají se cítit bezpečně. Proto pojímáme tuto tradici spíše jako svátek plný veselí a legrace.
Děti se sešly se svými kamarády z celé školky, navzájem si prohlédly své masky a společně si zazpívaly a zatancovaly. Poté se odebraly do svých tříd, aby tam "složily zkoušku pro čertovský výuční list" - v různých hrách a soutěžích prokázaly svou odvahu, sílu, obratnost či jemnou zručnost. A tak například prolézaly pekelnou branou, skákaly v pytlích, házely bramborou do kotle nebo splétaly čertovský řetěz. Užily si dopoledne bohaté a vskutku veselé.

Divadlo Na klice - 27. listopadu

Divadlo Na klice - 27. listopaduPoslední listopadové úterý nám přineslo nevšední a velmi pěkný kulturní zážitek: Přivítali jsme ve školce Divadlo Na klice a zhlédli představení Co se nese v lese. Ještě před začátkem vzbudily náš zájem krásně malované kulisy a za oponou hrající kytara. Následně jsme obdivovali výborné herecké i muzikantské výkony obou představitelů, jejich nápadité kostýmy i využití loutky. Pohádka byla spojena se zpěvem i hrou na housle a na kytaru, ale také s poučením o nebezpečí, které číhá nejen v lese, ale například od neznámých lidí. Herci dokázali děti vtáhnout do děje a přimět je ke spolupráci. A v neposlední řadě nám do školky přinesli spoustu legrace, kterou jsme odměnili velkým potleskem.

Lampionky pro svatého Martina

Lampionky pro svatého Martina

  

Svátek svatého Martina, který se koná 11.11., patřil již v historii k jednomu z nejoblíbenějších v roce. Tento den byl spojován nejen s příchodem prvního sněhu, ale také s pravým posvícením se vším, co k němu patří. Na mnoha místech se kromě posvícení konaly také trhy. Ve vinařských oblastech pak tento den patřil oslavě nového vína.

 

Tento svátek jsme si připomněli i my v naší mateřské škole, a to výrobou svatomartinských lampionů. A proč právě lampiony? Protože právě sv. Martin přináší zimní čas a brzké stmívání, které bylo v minulosti spojováno právě s pochodem s loučemi.  Proto i my jsme si na cestu zimním časem posvítili a byl to velmi příjemný podvečer.


 

 

 


100. výročí republiky

100. výročí republikyTaké děti z mateřské školy si připomněly významné 100. výročí vzniku republiky. Ve čtvrtek 25. října starší děti vystoupaly na brozanskou tvrz, aby si prohlédly výstavu historických fotografií i dětských prací na téma výročí. V pátek 26. října jsme se i my zúčastnili projektu základní školy. V jeho rámci se děti sešly před školou s vlajkami našeho státu a společně se fotografovaly. S radostí přijaly pozvání svých starších kamarádů a prohlédly si svátečně vyzdobené školní třídy. Na dětském hřišti nakonec zhlédly slavnostní vyhlášení výtvarné soutěže a sázení památné lípy.

Divadlo OKÝNKO - 9.10.2018

 

V úterý dopoledne k nám již po několikáté zavítalo divadlo Okýnko, které nám zahrálo pohádku O zlobivém andělíčkovi. Andělíček Toníček je pěkné kvítko a zlobí každého, koho potká - děvče z vesnice, kterému přičaruje děravý šátek nebo sedláka, kterého obdaruje děravou čepicí.  Na koho však nevyzraje? Na kouzelnou babičku. Děti se přesvědčily, že i z andílka se může lehko stát čertík. Naštěstí to jde zase i naopak díky dobrým skutkům a zpytování svědomí. Takže Andělíček Toníček se napravený zase mohl vrátit na nebesa. Během pohádky si děti společně s Toníkem zazpívaly lidové písničky.


Ohlédnutí za měsícem září

 

Od 1. září se v naší mateřské škole opět začal ozývat na plno dětský smích a všelijaké švitoření, protože se už naplno rozjel nový školní rok.  V první třídě jsme přivítali novou paní učitelku, děti se seznamovaly s novými kamarády a prostředím. Postupně usychaly i všechny slzičky, které se občas objevily.

Dny jsou protkané spoustou her, děti si vychutnávají společné zážitky a díky krásnému a teplému počasí si ještě užívají pobytu a her na školní zahradě.

Společně se těšíme na další zážitky, které nám školní rok  přinese.

Navštivte naši fotogalerii.


Vítej, podzime!

Vítej, podzime!

S koncem září a změnou počasí jsme i my ve školce přivítali podzim. Prostřednictvím her, písniček, básní a dalších činností děti poznávaly znaky podzimu. Ve všech třídách zhotovily podzimní výrobek. A nakonec se vydaly i na podzimní výlet.

Naši nejmenší kamarádi vytvořili „moudré sovičky“ a donesli je do lesa, aby ochraňovaly přírodu i zvířátka během chladných měsíců. Na cestě děti nezapomněly pozorovat les, rostliny a další přírodní jevy. Pozornými pozorovateli byly i děti ze druhé třídy. Ty společně vyrobily „podzimní vílu“ a donesly ji do lesa, aby se tam stala jeho strážkyní.

Děti ze třetí třídy vzhledem ke svým dispozicím doputovaly nejdál. Došly lesem až k doksanskému jezu a po krátké (a sladké) přestávce pokračovaly dál – poznaly dosud neznámé kouty lesa či slepé rameno Ohře. Na svém putování obdivovaly přírodní zajímavosti, pozorovaly žábu či labutě a rybář jim ukázal chyceného kapra lysce. A při své výpravě nezapomněly ani na téma podzimu – kouzelným klíčem a čarovným zaklínadlem uzamkly les, aby přečkal zimu a na jaře se nám ukázal znovu v plné kráse.


Začínáme plavat

Začínáme plavatPředškoláci ze 3.třídy naší školky již 10.září odstartovali letošní kurz předplavecké výchovy. Jsme moc rádi, že jsme začali tak brzy a můžeme si užívat nejen plavání, ale i krásného počasí. V litoměřickém bazénu na nás čeká moc hodná a šikovná trenérka. S ní se děti prostřednictvím her učí pohybovat se ve vodě, potápět se, správně dýchat nebo splývat. První dvě lekce si naši šikovní plavci opravdu užili - ve fotogalerii si můžete prohlédnout několik fotek.

Divadélko Ondřej - 14. září

Divadélko Ondřej - 14. záříV pátek 14. září jsme přivítali v mateřské škole první kulturní návštěvu – představení Čtvero ročních období nám zahráli členové Divadélka Ondřej. Neviděli jsme však klasickou divadelní hru, nýbrž netradiční dramatické pásmo, kterého se děti účastnily jako aktivní herci a tanečníci. Vstupovaly na scénu a podílely se na dramatických scénkách, písničkách a tancích. Ty jim připomněly koloběh roku, lidové zvyky a tradice jednotlivých ročních období. A tak například vynášely Moranu, probouzely studánku nebo přeskakovaly svatojánský oheň. Tvůrci spojili divadlo s dramatickou výchovou, děti se zapojovaly velmi aktivně a s velkou radostí a nadšením. Několik fotografií z akce si můžete prohlédnout ve Fotogalerii MŠ.

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
HOME ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Hom ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Mateřská škola

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign