Login

9.

Přírodopis, chemie a zeměpis 6. - 10. 4.

Tento týden si od všeho toho psaní a učení v přírodních vědách lehce odpočiňte. Pouze opakujte. Ale prosím všechny, abyste veškeré předchozí zadané úkoly zpracovali a nejpozději do pátku 10. 4. do 12:00 odeslali buď na email nebo na messenger. 

Jediný nový úkol je vyplnit přírodopisný testík týkající se vnějších geologických procesů na níže uvedeném odkaze. Také nejpozději do pátku 10.4. do 12:00.
 odkaz:  https://www.survio.com/survey/d/W8U9G9A4U8Z8T7Y7E
Týden od 30. 3. do 3. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK mluvnice

Učebnice str. 69 – přečíst a naučit se zpaměti látku Významové poměry mezi souřadně spojenými VČ a VV
Písemně do sešitu  z učebnice str. 70/cv. 2 a str. 71/cv.6
Ověřit si znalosti ze skladby na: www. didakta.cz  (Český jazyk 1)

Login: crna1506@didakta.cz

Heslo: YKWE
UPOZORNĚNÍ:
-aplikace jsou určeny pro PC a tablety s OS Windows 7, 8, 10
ke spouštění našich výukových materiálů důrazně doporučujeme využít naši vlastní aplikaci DidaktaCZ projektor, spíše než webový prohlížeč, kde jsou již značně omezeny možnosti spouštění obsahu Adobe Flash. Aplikaci DidaktaCZ projektor je možné stahovat z tohoto linku http://www.didakta.cz/DidaktaCZ-Setup-1.0.0.zip
upozorňujeme, že pro uživatele z řad žáků vzhledem k množství škol zapojených v projektu DidaktaCZ (téměř 2000) neposkytujeme z kapacitních důvodů živou technickou podporu na telefonních linkách společnosti, veškeré případné technické informace jsou uvedeny na našem webu v sekci Podpora

Kdo potřebuje konzultaci pro vysvětlení tématu k přijímacím zkouškám z čj, nechť se na mě klidně obrátí. Ráda pomůžu, vysvětlím.
Mgr. Eva Švihnosová

Matematika 30. 3. - 3. 4. 2020

Milí deváťáci,

díky všem, kdo jste poslali testík, známky budou ;-) Pro vaše domácí studium posílám další příklady a přikládám řešení z minulého týdne.

Zdravím vás, opatrujte se. JM

Zeměpis

na tomto odkazu najdete online test ze světových náboženství a hospodářství:
https://www.survio.com/survey/d/Y8R5U1U3A1U5U1P4R
dostupný bude do pátku 3.4. 

práce na týden: Po seznámení s hospodářstvím světa se zaměříme na energetiku. Souhrnné informace naleznete v učebnici na stranách 88 a 89
            úkoly: 1) Odpovězte na otázku č. 1 v učebnici na straně 89
                      2) Vyberte si jeden typ výroby energie, zaměřte se na zjištění, kde v ČR se tato energi využívá, kde jsou její výhody a nevýhody
 ! vypracované úkoly mi pošlete do 4.4. na mail bmarxova@gmail.com

Chemie

zde najdete odkaz na test týkající se sacharidů:
https://www.survio.com/survey/d/L6N8P7M4E9F7M6U9G
dostupný bude do 3.4.

práce na týden: po sacharidech se zaměříme na lipidy neboli tuky, informace o nich naleznete v učebnici na stranách 64 a 65

úkoly: 1) udelějte si zápis (dělení tuků, zdroje tuků, vznik tuků, reakce, ve kterých tuky hrají roli)
          2) Vypracujte otázku č. 1 na straně 64 vlevo
          3) najděte informace o dietách založených na konzumaci tuků, jak se jmenují a jaké mohou mít pro člověka výhody/ nevýhody

Zpracované úkoly č. 2 a 3 zasílejte na mail bmarxova@gmail.com do 5.4. 
 


Přírodopis

Tento týden se zaměřte na opakování vnějších geologických činitelů, zejména na činnost vody, větru a ledovců. (Erozivní i tvořivou), jinak není nutné nic nového začínat. Příští týden nás čeká seznámení s půdami a online test.

Fyzika 30. 3.

Zápis do sešitu:
Periodické děje - Kmity
Pravděpodobně nejznámější je mechanické kmitání (též kmitavý pohyb, oscilační pohyb nebo vibrace), což je takový mechanický pohyb hmotného bodu (popř. tělesa), při kterém je tento hmotný bod vázán na určitou rovnovážnou polohu. Hmotný bod se při svém pohybu vzdaluje od této rovnovážné polohy pouze do určité konečné vzdálenosti. Příkladem kmitavého pohybu je pohyb kyvadla, který je označován jako kývání. Kmitající veličinou nemusí být pouze poloha tělesa, ale např. hustota látky, tlak (hovoří se o pulzaci) nebo jiná mechanická veličina.
https://youtu.be/lVNdbQK6P4o

Dějepis

Téma: Pražské jaro
Četba v učebnici str. 72 až 74 + výpisky
video:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/12398563569-televizni-vysilani-v-srpnu-1968/268531346430003-okupace-21-8-1968/
Můžete se také podívat na film Rebelové.

Německý jazyk

Něco si přečteme: uč. str. 70 - Winterhobbys und Halászlé

Odpovězte na otázky:
Wo wohnt Kornélia?
Was kann sie machen?
Was mag Andreas?
Woher kommt er?
Was macht sein Papa gern?
Was macht Andreas in Harrachov?

Perfektum trénujte zde:
https://www.umimenemecky.cz/vpisovani-perfektum-pravidelna/221

Napište, jak to šlo. HK

Přírodopis, chemie a zeměpis 23. - 29. 3.

Hezký den,
připomínám, že zadanou práci (výpisky) máte do konce března. Referáty měly termín 22.3., přesto mi od některých z vás nedorazily.
Zkontrolujte si školu online, máte tam známky za referáty. 
Během příštího týdne počítejte s online testem týkajícího se světového náboženství ze zeměpisu, sacharidů v chemii a geologických dějů v přírodopise. 
Moc děkuji za vaši odvahu pracovat takhle samostatně a za vaši online komunikaci, připomínám, kontrolujte i messengerovou společnou konverzaci. 

 S pozdravem B. Marxová

Fyzika 20. 3.

Musíme pokračovat dál. Naše téma je akustika (zvuk)
Prosím zkoukněte následující video, případně si najděte ještě další podobná. Zprvu mi jde především o to, abyste pochopili, co to akustika je, pak budeme pokračovat dál.
https://youtu.be/CtH9WhAR6No

Zápis do sešitu:
Akustika je rozsáhlý vědní obor, zabývající se vznikem zvukového vlnění, jeho šířením, vnímáním zvuku sluchem a přenosu prostorem až po vnímání lidskými smysly. Má celou řadu poddisciplín, např. hudební akustika zkoumá fyzikální základy hudby, hudebních nástrojů a prostorů, stavební akustika zvukové jevy a souvislosti v uzavřeném prostoru, budovách a stavbách, prostorová akustika šíření zvuku v obecném prostoru, fyziologická akustika vznikem zvuku v hlasovém orgánu člověka a jeho vnímáním v uchu, psychoakustika vnímání zvuku v mozku atd. Akustika patří mezi nejstarší obory fyziky. Akustika se dále dělí podle oblasti zájmu. Slovo AKUSTIKA pochází z řec. akoustikós, což znamená "týkající se slyšení", od akoúo znamenající "slyším".

Zeměpis: (do konce března)

 1) světová nábožentví:

odkaz na prezentaci: https://slideplayer.cz/slide/2325367/

a) vypracujte výpisky z prezentace a z učebnice: str: 42 -43

b) Vyberte si náboženský směr, zpracujte referát o něm (základní myšlenky, obrázky s popisky týkající se náboženství a úvaha o tom, zda by pro vás dané náboženství mělo význam a proč)

2) světové hospodářtví

odkaz na prezentaci: https://slideplayer.cz/slide/3978605/

a) vypracujte výpisky z prezentace a z učebnice str: 82 -83 (v rámci těžby)

 !referát odešlete na mail: bmarxova@gmail.com, do 22.3.2020, budete z něj hodnoceni

 

Pro případné zájemce odkazy na zajímavá videa:

 a) https://www.youtube.com/watch?v=BRKlcpUJ6M8 -svět bez ropy

b)https://www.youtube.com/watch?v=IoZXfAm6rF0 – nezkreslená věda -co je to ropa

c)https://www.youtube.com/watch?v=X5pCzqWHy0c – cesta zemního plynu

d) https://www.youtube.com/watch?v=t3AZofDCsvM&t=2845s – Kam směřuje cesta lidstva?

 

Přírodopis: (do konce března)

1) Opakování: vnitřní geologické děje (sopečná činnost, zemětřesení)

- zpracování referátu na 1 konkretní přírodní katastrofu ( sopečnou, tsunami, zemětřesení)

 

2) Vnější geologické děje:

- výpisky z učebnice str. 65 – 75 ( Zvětrávání, činnost vody, činnost větru) – jen velmi stručně ( co, kde a proč a příklady

 

Chemie: (do konce března)

 1) Látky v tělech organismů

a) sacharidy: výpisky z učebnice str.62 -63 ( charakteristika cukrů, dělení cukrů, významné sacharidy, jejich stavba a využití)

významné děje, kde cukry hrají roli: výroba alkoholu, fotosyntéza (zopakovat)

b) Tuky –výpisky z prezentace až po získávání tuků

odkaz: https://slideplayer.cz/slide/3221612/

Děje, kde se tuků využívá : výroba mýdla - https://www.youtube.com/watch?v=xUVl4gigf-I

 úkol: po dobu 3 dní si zapisuj jídelníček, práci vyfoť nebo elektronicky zpracovanou pošli na mail: bmarxova@gmail.com do 22.3.2020

 NEDĚSTE SE MNOŽSTVÍ, MÁTE NA TO DOST ČASU, ROZVRHNĚTE SI TO. DŮVĚŘUJU VAŠIM SCHOPNOSTEM. OPATRUJTE SE A KDYBY COKOLI, PIŠTE. B. Marxová


Německý jazyk

Milí deváťáci,
je mi jasné, že veškerý čas nyní využíváte k přípravě na přijímací zkoušky. To ovšem není důvod pro to, abyste zapomněli, co jsme spolu natrénovali.

Přečtěte si text v uč. str. 70 - Pizza Margarita a Kolosseum in Pula.
Odpovězte na otázky:

Wer kann kochen? Was haben die Eltern in Pula gemacht? Wo war Andreas im Mai? Wie heisst seine Schwester? Was gibt es in Pula?
Při komunikaci se mnou využijte školu online. 
Ať jste fit, zdraví Hana Kolářová

20. 3.
Dobré ráno, přemýšlím, proč nefunguje škola online ..... Určitě už jste na otázky odpověděli, tak kde ty odpovědi jsou? Pošlete tedy buď na mail: kolarova.skola@seznam.cz nebo na messenger. A ano, nastal čas na novinku. Podívejte se do uč. str. 73 - Grammatik - Perfektum nepravidelných sloves - 2. polovina tabulky. Najdete tam tvary perfekta slovesa fahren. Zkuste tvary: nejel jsem, jeli jste?, jede, nejeli jsme, jela?, nejedou, jede?, nejel, jel/a jsi?  Nezapomeňte poslat, ať víme, jak to jde. HK

 

 

Projekt České televize

Projekt České televize poběží od 16. 3. 
https://www.lupa.cz/aktuality/ct-reaguje-na-zavreni-skol-od-16-brezna-spusti-na-ct2-projekt-ucitelka/

Nabízí i přípravu žáků 9. ročníků na přijímací zkoušky (viz. odkaz)

ANGLICKÝ JAZYK 30.3.-5.4.

V učebnici na str. 50 - prosím o přečtení textu THE CUSTOMER. Přeložte si pro sebe (nepište do sešitu) Slovíčka k tomuto textu najdete v PS na str. 76 v bodě 4D - Kids.Na str. 51 cv.4 zkuste spojit věty k sobě - levou a pravou část sloupce.Utvoříte tak celou větu. 

V PS si prosím vypracujte na str. 38 cv. 2, str. 39 cv.5 a str.40 cv.2.
Posílejte mi prosím vyplněná cvičení z PS ofocené na můj mail: Miloslava.Matulakova@gmail.com. Prosím o napsání třídy a jména žáka, ať se v jednotlivých informacích neztrácím. Děkuji. Cvičení známkovat nebudu.

AJ ŽANETA
Ještě ti nechám zadání z minulého týdne. Tento týden od 30.3.-5.4. Máš tyto úkoly. Uebnice Bloggers 1 str. 64 cv.1 . V PS se podívej na str.22, kde máš vysvětlenou gramatiku k této lekci. Uděláš si krátké zápisky do školního sešitu. Budeš pracovat v PS na str.22 cv.1,2,3. Pokud budeš chtít, můžeš se podívat zpátky v PS na str.20-21 a vypracovat cvičení jaké chceš. Cvičení 1 a 2 na str.22 v PS ti budu známkovat.

Domácí příprava do 30.3. =  Učebnice Bloggers 1 str.62 - hodiny. Podívej se na obrázek nahoře - hodiny. Pořádně prostuduj - past=po (pro prvních 30 min), to=do (pro min 31 - 59). Zkus si vypracovat cv. 1 v učebnici - přiřaď obrázek ke správné větě (zapiš si to do školního sešitu). Je to jen opakování, probírala jsi to již v dávno. Podívej se taky na tabulku tvorba otázek pomocí DO/ DOES . DOES se používá pouze pro 3.os.č.j. - he(on), she(ona), it (to).

Podívej se do PS - 2. díl str.18 - udělej si zápisky do školního sešitu. To co je vysvětleno ve větách pod tabulkou. Vypracuj na str.19 cv. 1,2,3.- prosím ofotit a zaslat mi na mail či mobil, dostaneš za některé známku. 

Do školního sešitu Napiš odpovědi na tyto otázky: 
1. When do you get up? ,2. What subjects do you learn?,3.Do you like Maths?,3. Does your mother cook every day?,  4. Do you get up at seven every day? - prosím sešit ofotit a poslat dostaneš za to známku

Pro zlepšení angličtiny, procvičení a zpestření ti posílám internetovou stránku na anglický jazyk. Tato stránka je školou uhrazena, je tedy zdarma. Internetová adresa je: www.monkeyenglish.cz, prihlašovací údaje: 70659482 a heslo:naseajina. Další možnosti je také třeba www.helpforenglish.czPokud by někdo z vás potřeboval, neváhejte mne kontaktovat. Držím pěsti ať vše zdvládnete a hlavně ať jste zdraví. Myslím na vás všechny.

MM


Příprava na přijímací zkoušky z ČJ

Každou středu (od 8.1.2020) v 7:00 probíhá příprava na PZ z ČJ s Mgr. Evou Švihnosovou.

Divadelní představení

Divadelní představení dne 4.3. z technických důvodů odpadá. Jak jen dají Čarodějova učně do programu dostaneme termín. Dozvíte se jak jen to bude možné. Děkuji, třídní učitelka

Zeměpis: (do konce března)

 1) světová nábožentví:

odkaz na prezentaci: https://slideplayer.cz/slide/2325367/

a) vypracujte výpisky z prezentace a z učebnice: str: 42 -43

b) Vyberte si náboženský směr, zpracujte referát o něm (základní myšlenky, obrázky s popisky týkající se náboženství a úvaha o tom, zda by pro vás dané náboženství mělo význam a proč)

2) světové hospodářtví

odkaz na prezentaci: https://slideplayer.cz/slide/3978605/

a) vypracujte výpisky z prezentace a z učebnice str: 82 -83 (v rámci těžby)

 !referát odešlete na mail: bmarxova@gmail.com, do 22.3.2020, budete z něj hodnoceni

 

Pro případné zájemce odkazy na zajímavá videa:

 a) https://www.youtube.com/watch?v=BRKlcpUJ6M8 -svět bez ropy

b)https://www.youtube.com/watch?v=IoZXfAm6rF0 – nezkreslená věda -co je to ropa

c)https://www.youtube.com/watch?v=X5pCzqWHy0c – cesta zemního plynu

d) https://www.youtube.com/watch?v=t3AZofDCsvM&t=2845s – Kam směřuje cesta lidstva?

 

Přírodopis: (do konce března)

1) Opakování: vnitřní geologické děje (sopečná činnost, zemětřesení)

- zpracování referátu na 1 konkretní přírodní katastrofu ( sopečnou, tsunami, zemětřesení)

 

2) Vnější geologické děje:

- výpisky z učebnice str. 65 – 75 ( Zvětrávání, činnost vody, činnost větru) – jen velmi stručně ( co, kde a proč a příklady

 

Chemie: (do konce března)

 1) Látky v tělech organismů

a) sacharidy: výpisky z učebnice str.62 -63 ( charakteristika cukrů, dělení cukrů, významné sacharidy, jejich stavba a využití)

významné děje, kde cukry hrají roli: výroba alkoholu, fotosyntéza (zopakovat)

b) Tuky –výpisky z prezentace až po získávání tuků

odkaz: https://slideplayer.cz/slide/3221612/

Děje, kde se tuků využívá : výroba mýdla - https://www.youtube.com/watch?v=xUVl4gigf-I

 úkol: po dobu 3 dní si zapisuj jídelníček, práci vyfoť nebo elektronicky zpracovanou pošli na mail: bmarxova@gmail.com do 22.3.2020

 NEDĚSTE SE MNOŽSTVÍ, MÁTE NA TO DOST ČASU, ROZVRHNĚTE SI TO. DŮVĚŘUJU VAŠIM SCHOPNOSTEM. OPATRUJTE SE A KDYBY COKOLI, PIŠTE. B. Marxová

Informace ohledně mikin

Třídní mikiny jsou ve výrobě a přijdou na adresu školy. Přesnou částku budete zasílat na účet školy. Během dne bych měla obdržet přesnou fakturaci tak dle toho napíši přesnou částku. Dle domluvy budete zasílat na účet školy -  na kroužky.

HOME ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Hom ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign