Login

4.

18.10. 2019

Aj
1) opakování předložek určení místa před testem - pohybem rukou se učí předložky
2) test - slovíčka z ČJ překlad do AJ - v, pod, na, za
3) poslech písně v učebnici na str. 11 - děti zpívají a tančí
4) práce na koberci s plyšovým pejskem a židlí ( vyučující dává pejska na židli, pod židli, za židli a do nákupní tašky - pokládá otázku z učebnice na str. 11 - Where is the dog? Žáci odpovídají - The dog is - on the chair, under the chair, behind the chair, in the bag )
5) práce v PS str. 11/cv.6 - pro šikovné na jedničky - pracují s obrázkem na této straně ze cv. 4 a píší věty kde jsou barevní broučci.

POZOR - v úterý zkouším předložky určení místa - tentokrát ústně - jen toho, kdo bude chtít. 

Přeji krásný víkend a pevné nervy při přípravě. MM

Dnes jsme si maličko upravili rozvrh hodin.  1. hodinu jsme měli matematiku. Stále písemně dělíme. Po dnešní hodině jsme nabyla přesvědčení, že asi změním zaměstnání. To, co jsme se naučili za celý týden dnes zmizelo jako mávnutím kouzelného proutku. Děti neznaly postup, dělily čísla, která k sobě nepatřila (nemůžu dělit činitele mezi sebou), dokonce jsem zahlédla zápis příkladu na dělení, jaký jsem v životě neviděla :-(. Otevřete doma školní sešit - je tam přesný návod, jak písemně dělit. Místo Čj jsme měli přírodovědu. Zapsali jsme si zápis do sešitu, popisovali jsme houby s rourkami a lupeny. Potom jsme  skládali papírové houby (hřib a muchomůrku) a přidali jsme popisky k jednotlivým částem hub. V sešitě máme obrázky jedlých, nejedlých a jedovatých hub - máme se je naučit poznávat. Ve vlastivědě jsme psali test z krajů a krajských měst ČR. Dopadlo to velmi dobře. Potom jsme se seznámili s různými druhy map (plánem, obecně zeměpisnou mapou, turistickou mapou ...). Pracovali jsme do PS - poslech textu - vyhledávali jsme správná řešení úkolu.  

Opět upozorňuji na časté zapomínání pomůcek a domácích úkolů. Prosím o důslednou kontrolu přípravy vašeho dítěte.
Děkuji za spolupráci. Mgr. Jana Harazímová

17.10. 2019

Aj
Dnešní hodina byla především poslechová. 

1) poslech v učebnici str.11 - poslech, poté zpěv písně  a překlad
2) procvičování předložky určení místa - pohybová hra s rukama
3) práce v PS str. 11/ cv. 4 - poslech (děti poslouchaly věty a poté vybarvovaly broučky na určitých místech v místnosti dle poslechu - př. oranžový brouček na TV, černý  brouček za rostlinou apod.
4) PS str. 11/ cv.5 - dle poslechu ze cv. 4 vytvářely děti otázky - Where is the red bug? ....It is on the chair.
Oba poslechy, zpěv a překlad zabralo poměrně velké množství času.

POZOR: Zítra děti píší test ze slovíček - on (na). in (v), under (pod). behind (za) - pouze jako slovíčka, ne ve větách.

V hodině Čj jsme kontrolovali úkol v PS. Prosím rodiče, aby všechny domácí úkoly podepisovali, jinak budu úkol brát jako nesplněný. Hráli jsme hru na + s kartičkami - předložka, předpona. Odůvodňovali jsme slova s předponou ob-, a v-. Rozdělovali jsme slova v Čj Š do sloupečků podle toho, zda se ve slově píše ě nebo je. Máme domácí úkol v PS. V matematice paní učitelka zkoušela několik žáků z písemného násobení. Potom jsme společně procvičovali písemné dělení na tabuli a do sešitu. Je potřeba doma procvičovat dělení se zbytkem. Máme úkol z učebnice - vybrat si 4 příklady a vypočítat - zatím bez zkoušky.V přírodovědě jsme nejdříve psali testík z půdy a potom jsme si povídali o houbách. Vzpomínali jsme na přednášku, říkali jsme si zajímavosti, které jsme si zapamatovali. Potom jsme popisovali houbu s rourkami a s lupeny. Zítra máme místo Čj přírodovědu (doplníme si učivo o houbách). Poslední hodinu proběhla 2. čtenářská dílna. Skoro celou hodinu si čteme vlastní knihy a potom do sešitu provedeme zápis, který paní učitelka hodnotí (správný opis z tabule a pravopisné chyby). 

16. 10. 2019

V hodině Čj jsme probírali pravopis předpon ob-, v-, o-. Pracovali jsme do PS, zde máme i domácí úkol. V matematice jsme si zafixovali algoritmus písemného dělení jednociferným dělitelem. Ve vlastivědě jsme vyhledávali kraje a jejich krajská městy na mapě ČR, sestavovali jsme republiku podle krajů. Ve čtení nás poprvé čekala čtenářská dílna. Měli jsme možnost číst si své vlastní knihy pro sebe. Na konci hodiny jsme zpracovali krátký zápis o četbě. Během poslední hodiny (Hv) paní učitelka zhodnotila naše referáty o Antonínu Dvořákovi. Potom jsme opakovali písně a zazpívali si s námi i třeťáci. 

15.10. 2019

V hodině Čj jsme psali úterní diktát. Nedopadl dobře. Děti si slova neodůvodňují a hádají, zda se jedná o předponu nebo předložku. Pracovali jsme v PS - opakování - slova nadřazená a podřazená. Domácí úkol není. 

Aj
1. Jako první proběhla kontrola domácího úkolu. Děti byly upozorněny, že domácí úkol se vypracovává doma. Bohužel, někteří žáci dělali úkol ve škole o přestávce. Poté proběhla kontrola správnosti domácího úkolu. 

2. Hra Simon says
3. Práce s učebnicí - předložky určení místa - on(na), in (v), under (pod). behind (za) - práce s učebnicí, tabulí a PS na str.13
4. Pohybová hra - penál dávají dle pokynu na dané místo (učí se tím zapamatovat předložky) - give it on the table (dej to na stůl), give it under the table (dej to pod stůl) atd.
5. Kresba obrázků do školního sešitu podle pokynů vyučující - řekla jsem větu, děti dle toho nakreslily obrázek do sešitu
6. Zápis předložek do školního sešitu

Třetí hodinu jsme se zúčastnili přednášky o houbách. Dozvěděli jsme se několik zajímavých informací a seznámili jsme se s mnoha zvláštními houbami.
Místo Př jsme měli matematiku. Po návratu z přednášky jsme se nasvačili a potom nám paní učitelka ukázala postup při písemném dělení. Někteří z nás si to vyzkoušeli. Toto učivo budeme procvičovat delší dobu. 
Ve výtvarné výchově jsme si vyzkoušeli frotáž listů. Potom jsme listy tiskli na čtvrtku temperou a vodovkou. 

Na příští hodinu Vv si máme přinést materiály na soutěžní práci k 17. listopadu. Téma bude Diktatura, totalita, demokracie. 
Děti mohou přinést vytištěné obrázky z období 17. 11. 1939 a 1989 (Den studenstva - Jan Opletal), fotky diktátorů, obrázky nebo texty k pojmům nacismus, komunismus, Gulag, koncentrační tábor, Sudety, Protektorát Čechy a Morava, kolektivizace, železná opona, KSČ, Charta 77, disident, disent, Václav Havel, Sametová revoluce, OF, stávka, demonstrace, svobodné volby .... Nápaditosti se meze nekladou. Děkuji za spolupráci JH14. 10. 2019

Dnešní den nás čekala 6. lekce plaveckého výcviku, kterou jsme si mimořádně užili. Proběhla plavecká štafeta, kterou nám paní učitelka ztížila různými úkoly.
1. Plavali jsme na rychlost, plácli jsme se a plaval další závodník.
2. Plavali jsme se žížalou, která nám nesměla spanout. Přendávali jsme si ji až na břehu.
3. Plavali jsme se speciální mašlí na hlavě. Nesměla nám upadnout. 
4. Plavali jsme na veliké desce. Nesměli jsme kopat nohama, pádlovali jsme pouze rukama. 
5. Plavali jsme v triku, které jsme si po přeplavání měnili. Nebylo to vůbec jednoduché. Byla nutná spolupráce. 
Po návratu z plavání jsme se nasvačili a zazpívali jsme si. Následovala hodina Pč a Inf - psali jsme testík.Rozvrh hodin - IV. třída

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

9.

Pondělí

Plavecký výcvik

Čj

M

Inf

Sz

Úterý

Čj

Aj

M

Přv

Vv

Vv

 

Středa

Čj

M

Vl

Čtení

Hv

 

 

Čtvrtek

Aj

Čj

M

Přv

Čtení

 

 

Pátek

Čj

M

Aj

Vl

 

 

 


Vyučující:

Mgr. Jana Harazímová (tř. učitelka) - Čj, M, Vl, Přv, Hv, Vv, Tv, Sz

Mgr. Miloslava Matuláková – Aj

Mgr. Irena Purmová – Pč

Mgr. Jaroslav Lepšík - Inf

 


 

 

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
HOME ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Hom ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign