Login

3.

Rozvrh ve školním roce 2019/2020

rozklikněte odkazrozklikněte odkaz

po

  Čj  

 M 

Tv

Tv

 Hv 

 

 Sz 

út

Čj

 Prv 

M

AJ

Vv

 

 

st

Čj

M

Čtení

AJ

Prv

 

 

čt

Čj

M

Sloh

Prv

 

 

Čj

Aj

MG

Čtení

 

 

 

Rozvrh hodin III. třída
Třídní učitelka: Mgr. Martina Danišková 
Anglický jazyk: Mgr. Radka Krunclová
Sborový zpěv: Mgr. Jana Harazímová


 

Co jsme dnes dělali?

ČT 17.10.
ČJ
- Desetiminutovka ze slovních spojení - souhlásky uvnitř a na konci slov. Opakování - co jsou antonyma, co jsou synonyma. PS 16/1,2. Slova nadřazená a podřazená. DÚ z uč. str. 23/2 (pod žlutým rámečkem) do DÚ.
M
- Desetiminutovka v MT - sčítání s přechodem desítky v oboru do 100. Všechny moc chválím! Uvidíme, jestli budou tak pěkné známky i při odčítání. PS str. 7. Hra "hadi" o fazolky - samostatné počítání řady příkladů za sebou - zápis pouze výsledku. 
Sloh -
Uč. str. 27. Příprava na výlet - četba textu, samostatná práce - vymýšlení seznamu věcí a.) na hory, b.) k moři, c.) na výlet do zoo. Písanka str. 10.
PRV - Práce ve skupinkách - PRAHA. Nastudování kartiček o Praze (každá skupina 5ks - např. Václavské náměstí, Staroměstský orloj, Národní divadlo, Karlův most, Tančící dům,...) - Odpovědi na otázky, hledání zadaných obrázku v publikacích o Praze. Na závěr každá skupina odprezentovala ostatním svou práci. Zítra dokončíme a vyhodnotíme.

ST 16.10.
ČJ -
Diktát dopadl tentokrát moc dobře. Děkuji za domácí přípravu. Probírali jsme novou látku - synonyma. Uč. str. 22 a 23. Soutěže o fazolku - vymyslet podle obrázku co nejvíce synonym (dům - obydlí, příbytek, domeček..., hrneček - šálek, hrnek, šáleček, apod.).
M
- Procvičování násobilky 2 a 3. Test folie - zatím jen násobení, dělení budeme ještě trénovat. PS str. 10/1,7 a 11/3. DÚ 10/4,5. Čeká nás znovu test z odčítání a sčítání s přechodem přes desítku v oboru do 100.
ČT
- Četli jsme v čítance na str. 32 a 33 "Zpátky do Afriky". Děti si prohlížely knížku "Zpátky do Afriky" s ilustracemi od Alžběty Skálové. Zápis s obrázkem do sešitu čtení. Všichni dostali 1 :-).
PRV - Psali jsme vědomostní kvíz z HUB. 10 otázek a zajímavostí ze včerejší přednášky. Děti nasbíraly plno fazolek! Společně se čtvrťáky a paní učitelkou Harazímovou jsme si zazpívali u klavíru.
Soutěž v týmech na téma Praha odložena na zítra - plno indiánů nás dnes reprezentovalo na běžeckých závodech.

ÚT 15.10.
ČJ
- Test - podle obrázků z tabule napsat antonyma. Děti dostaly dvě známky, jednu ze slov protikladných a druhou z gramatiky. Společná práce v PS 13/16,17. Zítra budeme psát diktát - PS 13/18. Děti mají možnost si cvičení doma procvičit.
PRV
- Rozdávali jsme si nové pracovní sešity. Pracovali jsme v PS na str. 7 a 8 - téma moje vlast ČR a hlavní město Praha. Zítra děti čeká skupinová práce v indiánských kmenech na téma Praha.
Přednáška Jaroslava Malého "HOUBY". Děti se dozvěděly spoustu zajímavých informací. Určitě si je při nějaké hře nebo při kvízu o fazolky vyzkouším, co vše si zapamatovaly:-). S dětmi máte možnost se zapojit do fotosoutěže o ceny, více informací k soutěži, ale i mnoho dalšího ze světa hub se dozvíte zde: http://www.naturatlas.cz/
VV - Protože se blíží významné výročí - 17. listopad, kreslili jsme portrét Václava Havla. Slíbila jsem dětem, že kdo se nejvíce přiblíží podobě pana prezidenta, dostane fazolku. Nakonec dostaly fazolku všechny děti, protože obrázky se úžasně povedly! Budete mít možnost si je prohlédnout 17. listopadu v Sokolovně, kde budou probíhat oslavy "30 LET SVOBODY".

PO 14.10.
ČJ
- Opakování v lavicích - hry se slovy protikladnými. Nauka o slově - PS str. 14, cv. 1,2,3.
Zítra nás čeká přednáška o houbách. Cena 30 Kč - bude čerpáno z TF.PÁ 11.10.
ČJ – Procvičovali jsme slova protikladná – antonyma. PS 15/1,2,3,4. Samostatná práce na známky. Písanka - str. 11.
MG – Psali jsme test (přímka a úsečka). Dopadl výborně! PS 35/1,2,6.
ČT – Četli jsme v čítance na str. 23, Princezna koloběžka na křižovatce a na str. 24 – ukázky z knihy Malý pražský chodec. Povídali jsme si o Praze.

ČT 10.10.
Film - Lví král - kino Bohušovice nad Ohří

ST 9.10.

ČJ
- Psali jsme diktát (uč.18/20). I když jsme si předem v lavicích vše správně odůvodnili, známky moc dobře nedopadly. Začali jsme s novou látkou - slova protikladná (antonyma). uč.22. Po třídě byly rozmístěny obrázky - děti hledaly protikladnou dvojici (úzký/široký, prázdný/plný,...). Dvojice jsme zapisovali do ČJŠ. 
M
- Psali jsme desetiminutovku (+, - do 100). Procvičovali jsme násobilku 2 a 3. Budeme stále opakovat násobilku 2-5. Brzy začnu násobilku zkoušet na známky /Nás. 2,3,4,5 by děti měly umět již z loňska/. Prosím, doma procvičujte. DÚ - Do MD z uč. str. 16/2
Čt
- Připomínali jsme si včerejší vypouštění lodiček a Den sokolstva. Děti mě moc potěšily, kolik si toho z historie zapamatovaly! Děkuji všem, kteří se i za nepříznivého počasí akce zúčastnili. Sešlo se nás 117! Posledního indiána, který chyběl minulý pátek jsme slavnostně pasovali. Četli jsme v čítance příběh o kamarádech, kteří trávili prázdniny v Pětipsech. 
Prv - Děti přišla nečekaně navštívit paní uč. Hlaváčková, rozdávaly se bonbony a vítalo se. Ještě, že jsme si stihli napsat test z ČR před jejím příchodem :-). Musím děti pochválit za domácí přípravu i za to, co všechno si ze včerejší hodiny zapamatovaly. 
Zítra jedeme do kina - sraz v 7.45 před Hasičárnou. 

Moc zdravíme naše nemocné indiány! Bez náčelnic se nám těžko pracuje ve skupinách. ♥ Těšíme se, až dorazíte!

ÚT 8.10.
ČJ -
Desetiminutovka - jména s určováním správných souhlásek uvnitř a na konci slov (z uč. na str. 18). Pracovali jsme v PS na str. 11 a 12. Hra na koberci - určování tvrdých, měkkých a obojetných souhlásek.
Prv
- Naše vlast - Česká republika. Četli jsme v uč. str. 13, 14. Zítra test - ze zápisků a z nalepeného obrázku.
M
- Test z folie - sčítání a odčítání do 100 (např. 5
8-20, 35+20), PS str. 3. DÚ M - PS 4/1,2,3
Pč - Vyráběli jsme lodičky z papíru, které vypustíme na řeku při večerní akci "Večer sokolských světel".

PO 7.10.
ČJ
- Opakování abecedy a tvrdých, měkkých, obojetných souhlásek. Procvičovali jsme psaní souhlásek uvnitř a na konci slov. Pracovali jsme v PS na str. 11/7,8.
DÚ - ČJ PS 11/9,10 a 12/11.

Zítra 8.10. bych Vás ráda pozvala na akci "Večer sokolských světel". Sejdeme se v 18 hod. na náměstí u sochy sv. Jana Nepomuckého. Lampionovým průvodem dojdeme k řece, kde symbolickým vypuštěním svítících lodiček uctíme památku padlých ve II. světové válce. Lampion, ani lodička nejsou podmínkou. Budu ráda, když nás přijdete podpořit :-). Více info zde:
 https://tjsokolbrozany.blogspot.com/2019/10/pozvanka-vecer-sokolskych-svetel.html

PÁ 4. 10.

Už jsou z nás indiáni! Učili jsme se jen první dvě hodiny a netrpělivě jsme čekali, až proběhne pasování na indiány. U posvátného ohně jsme se "zbavili našich původních jmen" a přijali jsme jména indiánská. Orlím perem byly děti pasovány na indiány. Obdržely idniánský náhrdelník a lapač snů v barvě jejich kmene. Společně jsme si přečetli Indiánské desatero. Pak jsme se přesunuli do třídy, kde děti Desatero stvrdily podpisem. Společně s prvňáčky jsme si zatančili indiánský tanec. Moc jsme si celou akci užili a těšíme se na další indiánská dobrodružství! :-) 

  • 10.10. nepůjde celý den v Brozanech elektřina. Celá škola se vypraví do kina do Bohušovic nad Ohří na film Lví král. Cana 50 Kč - bude hrazeno z TF. Sraz v 7.45 před hasičárnou. Předpokládaný návrat kolem 11.30. Jídelna tento den nevaří, připravte dětem velkou svačinu. ŠD v provozu bude.
  • 15.10. proběhne celoškolní beseda o houbách, z třídního fondu bude odečteno 30 Kč.
  • Každý pátek by si děti do školy měly nosit malou lžičku - akce Mléko do škol.
  • Sběr papíru se odevzdává do bývalého areálu firmy VLK - domlouvejte, prosím, na telefonním čísle 777 744 126. 
  • Do půlky listopadu mají děti čas na přečtení a zapsání první knihy do Čtenářského deníku (speciální sešity na Deník dětem pořídím a bližší informace včas upřesním). Děkuji za spolupráci.

 Indiánské desatero 
Jsme jeden tým
Respektujeme se
Prosíme a děkujeme
Omlouváme se
Navzájem se posloucháme
Odpouštíme
Nevzdáváme se
Učíme se z chyb
Často se smějeme
Máme rádi ostatní i sami sebe

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
HOME ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Hom ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Základní škola

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign