Login

Aktuality ZŠ Brozany

Kontrola cestovních a osobních dokladů

Z důvodu konání mimoškolních akcí, při kterých budeme cestovat mimo území ČR, je nutná kontrola cestovních a osobních dokladů (cestovní pas popř. občanský průkaz). Cestovní pasy a občanské průkazy občanů mladších 15 let (dětské občanské průkazy) odevzdávejte do volnočasového střediska Hasičárna recepční školy od 20. 5. do 24. 5. 2019 od 6. do 12. hodiny. Kontrola občanských průkazů občanů starších 15 let proběhne individuálně.

Děkuji za spolupráci.                             
S pozdravem Mgr. Alice Marešová

Informace pro zákonné zástupce

Vážení zákonní zástupci,

dne 10. 5. 2019 bylo v základní škole vyhlášeno ředitelské volno. V uvedeném termínu proběhl ve všech náhradních výukových prostorách důkladný úklid za přítomnosti pedagogů a provozních zaměstnanců školy. Prohledala se nejčastější místa úkrytů štěnic domácích. Ze tříd byly odstraněny předměty a pomůcky, ve kterých by se případně mohly štěnice nebo jejich další vývojová stádia vyskytovat (látky, dřívka, ubrousky, žákovské práce z papíru,….). Následně byla ve vybraných výukových prostorách v Brozanech nad Ohří a v Doksanech, kde byly nalezeny v minimálním množství živé nebo uhynulé dospělé štěnice domácí či jejich nymfy, provedena specializovanou firmou důkladná dezinsekce. V pondělí 13. 5. 2019 provedli provozní zaměstnanci školy opětovnou kontrolu výše uvedených výukových prostor, výskyt štěnic již nebyl potvrzen.

Z preventivních důvodů vás žádám o občasnou kontrolu školních tašek a školních pomůcek vašich dětí po příchodu ze školy. O celé situaci byl informován zřizovatel školy, který s námi spolupracuje.

V případě nejasností nebo dalších otázek se obracejte pouze na vedení školy, popř. zřizovatele školy.

Děkuji za trpělivost a pochopení. Mgr. Alice Marešová, ředitelka školy

Chorvatsko - důležité informace

Datum odjezdu do Chorvatska se již rychle blíží. V následujících souborech naleznete informace o odjezdu, o cestovním pojištění a seznam věcí. Protože je odjezd plánovaný  na 16 hodinu, tak sraz bude v 15:30. V případě dotazů kontaktujte pana Lepšíka na 776329273.

Fotografování

Fotografování

Fotografování proběhne
v úterý 28. 5. 2019 od 9. hodiny.
Cena společné fotografie třídy je  45,-  (15 cm x 23 cm)
Kamarádi nebo sourozenci  (10 cm x15 cm) na jeden záběr - 3 ks  za 60,-Kč, další 1 fotografie navíc + 20,- Kč.


 

Zákaz vstupu do budovy ZŠ

Vážení rodiče a žáci,
upozorňujeme, že budova ZŠ, kde probíhá rekonstrukce,
je z bezpečnostních důvodů veřejnosti uzavřena.
V případě potřeby kontaktujte pedagogy a účetní telefonicky.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

 

Hotovostní platby na pokladně

Platby v hotovosti lze uhradit každou středu od 13:30 do 15:30 hodin pouze v kanceláři vedoucí školní jídelny. Budova základní školy je pro veřejnost z bezpečnostních důvodů až do odvolání uzavřena. Děkuji za pochopení. Mgr. Alice Marešová
Sběr papíru

Papír je možné  odevzdatv bývalém areálu VLK Brozany n. O..

Pro odevzdání papíru je nutná předchozí domluva na telefonním čísle 777 744 126. Prosím, pokud to bude možné, zavolejte a snažte se papír odevzdávat především v pátky.
Pro zvětšení klikněte na obrázky.

je spolufinancován Evropskou unií

Zvýšení kvality vzdělávání ve vybraných klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění žáků ZŠ a MŠ Brozany n. O. na trhu práce, prostřednictvím vybudování odpovídající infrastruktury (odborné učebny) a jejího vybavení. Podpora inkluze (školní poradenské pracoviště + bezbariérovost).

ŠKOLNÍ ŘÁD - OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ

VÝŇATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDUVÝŇATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) -  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

 

Vážení zákonní zástupci, 

obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Cílem je hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.  GDPR se dotkne každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů, tedy i škol.
Toto nařízení EU bude platit od 25. května 2018. Nařízení platí v celém svém rozsahu v celé Evropské unii a je přímo použitelné.

V souvislosti s článkem 12 tohoto nařízení  informuje ředitelka školy nejen zaměstnance školy o ochraně osobních údajů, ale také zákonné zástupce a prostřednictvím třídních učitelů i žáky (děti) o této problematice. 

Přečtěte si, prosím, důkladně odkaz s názvem základní informace (poučení) o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce. Dne 23. května 2018 obdrží žáci (ZŠ) a děti (MŠ) od pedagogů  tzv. informovaný souhlas v papírové podobě, který s těmito informacemi úzce souvisí (k nahlédnutí níže).  Tento informovaný souhlas je nutné po důkladném přečtení vyplnit a vrátit v pátek 25. května zpět do školy. 

 

Děkuji. Mgr. Alice Marešová, ředitelka školy

 

Povolení inkasa pro bezhotovostní inkasní platby (stravné a „školkovné“)

Upozorňuji na problém, který mohl nastat v případě, že bylo povolení k inkasu zadáno nesprávným způsobem. Informace z naší strany byla nepřesná a omlouvám se za potíže tímto způsobené.

Parametry zadání povolení k inkasu se u jednotlivých bank liší. Uvedu některé, které způsobily nejvíce potíží:

1) doba čerpání limitu (perioda limitu,…) -  za jak dlouho smí být uvedená částka (limit  inkasa) vyčerpána – doporučení  měsíční   -  např. Moneta Money Bank, Česká spořitelna, Air Bank,…..

2) počet dnů mezi inkasy (možnost opakování inkasa,  počet plateb za období…) –  za jak dlouho může být uvedená částka (limit inkasa) znovu inkasována – doporučení denní, 1 den nebo 0– např. Komerční banka, ČSOB,…..

V případě, že inkaso v měsíci září nebylo provedeno z výše uvedeného důvodu, je pravděpodobně nutné změnit počet dnů mezi inkasy. V případě, že inkaso nebylo provedeno z důvodu, že inkaso není povoleno nebo částka platby přesahuje stanovený limit, je nutné tyto skutečnosti také upravit. Podrobnější informace získáte v bance, ve které máte Váš účet.

Ještě jednou se omlouvám a prosím o trpělivost při zavádění nového systému plateb. Případné další komplikace společnými silami jistě vyřešíme.

                                                                             

                                                           Mgr. Alice Marešová, ředitelka školy


Platby

Od 1. 9. 2016 dochází ke změně způsobu plateb stravného a úplaty za předškolní vzdělávání  pro MŠ. Obě zmíněné platby budou probíhat pouze prostřednictvím inkasa (popř. hotovostní platby) a to vždy dopředu. Změny, které tento způsob úhrady vyžaduje, je nutné provést již během měsíce července popř. srpna 2016. Podrobné informace naleznete v přiloženém souboru.

Děkuji za pochopení. Mgr. Alice Marešová, ředitelka školy

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
HOME ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Hom ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Základní škola

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign