Login

Aktuality ZŠ Brozany

Sběr papíru

Od 18. 1. 2019 bude pokračovat sběr starého papíru.
Papír je možné  odevzdat v pátek 18. 1. 2019 od 7:00 do 8:00 v bývalém areálu VLK Brozany n. O..

V případě potřeby jiného dne a času pro odevzdání papíru je nutná předchozí domluva na telefonním čísle 777 744 126. Prosím pokud to bude možné, zavolejte a snažte se papír odevzdávat především v pátky.

2. FÁZE STĚHOVÁNÍ OD 19. 11. 2018

POKLADNA PŘEMÍSTĚNA DO ŘEDITELNY V ZŠ.
UČITELSKÝ SBOR A VEDENÍ ŠKOLY ZŮSTÁVÁ V ZŠ.
Výuka ZUŠ (hra na hudební nástroje) bude od 19. 11. probíhat v pondělí a ve čtvrtek v hasičárně.

Od pondělí  19. 11. bude výuka celé základní školy probíhat v těchto náhradních prostorách:

třída

náhradní prostor

1.

MŠ Doksany – 1. patro

2.

MŠ Doksany – 1. patro

3.

Školní družina u jídelny (Brozany n. O.)

4.

Školní družina u jídelny (Brozany n. O.)

5. A

Hasičárna (Brozany n. O.)

5. B

Hasičárna (Brozany n. O.)

6.

Hasičárna (Brozany n. O.)

7.

Byt nad zdravotním střediskem (Brozany n. O.)

8.

Tvrz – 1. patro (Brozany n. O.)

9.

Tvrz -přízemí (Brozany n. O.)

ranní ŠD

od 6:00 – 7:25 v hasičárně

odpolední ŠD

v původních prostorách ŠD u jídelny

Žáci z  1. a 2. třídy z Brozan se budou v 7:10 hodin scházet u autobusové zastávky před hasičárnou, kde na ně budou čekat třídní učitelky. V případě, že tito žáci navštěvují ranní ŠD, odcházejí  v 7:05 hodin ze ŠD s vychovatelkou, která je odvede na zastávku a předá třídním učitelkám.

Pro děti, které ráno nechodí do ŠD a nepojedou z Brozan platí:

Děti z Doksan mohou do MŠ Doksany přicházet od 7:25 hodin.

Do Brozan žáci budou přijíždět společně s třídními učitelkami vždy v  11:37 hodin. Třídní učitelky poté odvedou žáky do školní jídelny a školní družiny, nebo je pustí domů.

Doprava je zdarma.

V případě, že dítěti ujede autobus, jsou zákonní zástupci žáka povinni dítě do MŠ Doksany dopravit na vlastní náklady. Další autobus odjíždí z Brozan do zastávky ŠKOLA Doksany v 8:20 a 8:49 hodin.

Žáky z 3. a 4. třídy odvede na výuku z ranní ŠD vychovatelka. Páťáci zůstávají v hasičárně pod pedagogickým dohledem. Ostatní náhradní prostory budou pro výuku otevírány v 7:30 hodin, kde budou na žáky čekat zaměstnanci ZŠ a v době přestávek na ně budou dohlížet pedagogové. 

Školní pokladna

Z důvodu přestavby budovy základní školy bude omezen provoz školní pokladny.

Od 12. 11. 2018 je pokladna přemístěna do kanceláře ředitelky školy a platí následující provozní doba:

6:30 –   7:30 každý den
15:00 – 15:30 v pondělí a ve středu

Prosíme o maximální využívání bezhotovostních plateb. Děkujeme za pochopení. 

Pro zvětšení klikněte na obrázky.

je spolufinancován Evropskou unií

Zvýšení kvality vzdělávání ve vybraných klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění žáků ZŠ a MŠ Brozany n. O. na trhu práce, prostřednictvím vybudování odpovídající infrastruktury (odborné učebny) a jejího vybavení. Podpora inkluze (školní poradenské pracoviště + bezbariérovost).

ŠKOLNÍ ŘÁD - OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ

VÝŇATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDUVÝŇATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) -  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

 

Vážení zákonní zástupci, 

obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Cílem je hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.  GDPR se dotkne každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů, tedy i škol.
Toto nařízení EU bude platit od 25. května 2018. Nařízení platí v celém svém rozsahu v celé Evropské unii a je přímo použitelné.

V souvislosti s článkem 12 tohoto nařízení  informuje ředitelka školy nejen zaměstnance školy o ochraně osobních údajů, ale také zákonné zástupce a prostřednictvím třídních učitelů i žáky (děti) o této problematice. 

Přečtěte si, prosím, důkladně odkaz s názvem základní informace (poučení) o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce. Dne 23. května 2018 obdrží žáci (ZŠ) a děti (MŠ) od pedagogů  tzv. informovaný souhlas v papírové podobě, který s těmito informacemi úzce souvisí (k nahlédnutí níže).  Tento informovaný souhlas je nutné po důkladném přečtení vyplnit a vrátit v pátek 25. května zpět do školy. 

 

Děkuji. Mgr. Alice Marešová, ředitelka školy

 

Povolení inkasa pro bezhotovostní inkasní platby (stravné a „školkovné“)

Upozorňuji na problém, který mohl nastat v případě, že bylo povolení k inkasu zadáno nesprávným způsobem. Informace z naší strany byla nepřesná a omlouvám se za potíže tímto způsobené.

Parametry zadání povolení k inkasu se u jednotlivých bank liší. Uvedu některé, které způsobily nejvíce potíží:

1) doba čerpání limitu (perioda limitu,…) -  za jak dlouho smí být uvedená částka (limit  inkasa) vyčerpána – doporučení  měsíční   -  např. Moneta Money Bank, Česká spořitelna, Air Bank,…..

2) počet dnů mezi inkasy (možnost opakování inkasa,  počet plateb za období…) –  za jak dlouho může být uvedená částka (limit inkasa) znovu inkasována – doporučení denní, 1 den nebo 0– např. Komerční banka, ČSOB,…..

V případě, že inkaso v měsíci září nebylo provedeno z výše uvedeného důvodu, je pravděpodobně nutné změnit počet dnů mezi inkasy. V případě, že inkaso nebylo provedeno z důvodu, že inkaso není povoleno nebo částka platby přesahuje stanovený limit, je nutné tyto skutečnosti také upravit. Podrobnější informace získáte v bance, ve které máte Váš účet.

Ještě jednou se omlouvám a prosím o trpělivost při zavádění nového systému plateb. Případné další komplikace společnými silami jistě vyřešíme.

                                                                             

                                                           Mgr. Alice Marešová, ředitelka školy


Platby

Od 1. 9. 2016 dochází ke změně způsobu plateb stravného a úplaty za předškolní vzdělávání  pro MŠ. Obě zmíněné platby budou probíhat pouze prostřednictvím inkasa (popř. hotovostní platby) a to vždy dopředu. Změny, které tento způsob úhrady vyžaduje, je nutné provést již během měsíce července popř. srpna 2016. Podrobné informace naleznete v přiloženém souboru.

Děkuji za pochopení. Mgr. Alice Marešová, ředitelka školy

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
HOME ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Hom ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Základní škola

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign