Login

Aktuality ZŠ Brozany

Ředitelské volno

V pátek 16. 11. 2018 vyhlašuje vedení školy z důvodu stěhování vybavení do náhradních prostor ředitelské volno. Žáci 1. stupně budou mít možnost přijít do školní družiny. Z kapacitních důvodů je nutné nejprve zjistit, kdo má o ŠD zájem. Prosíme tedy o vyplnění dotazníku - dne 13. 11. obdrží dotazník děti, které již do ŠD chodí. Prosíme o jeho vyplnění a vrácení zpět třídním učitelkám dne 14. 11. Pokud bude volná kapacita, nabídneme možnost přijít v pátek do ŠD i ostatním dětem - prosíme opět o vyplnění a vrácení dotazníku do čtvrtka 15. 11.
Děti, které budou v ŠD, mají nárok na oběd.
UPOZORNĚNÍ - děti, které do ŠD nepůjdou, nemají nárok na oběd ve školní jídelně.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

2. FÁZE STĚHOVÁNÍ OD 19. 11. 2018

POKLADNA PŘEMÍSTĚNA DO ŘEDITELNY V ZŠ.
UČITELSKÝ SBOR A VEDENÍ ŠKOLY ZŮSTÁVÁ V ZŠ.
Výuka ZUŠ (hra na hudební nástroje) bude od 19. 11. probíhat v pondělí a ve čtvrtek v hasičárně.

Od pondělí  19. 11. bude výuka celé základní školy probíhat v těchto náhradních prostorách:

třída

náhradní prostor

1.

MŠ Doksany – 1. patro

2.

MŠ Doksany – 1. patro

3.

Školní družina u jídelny (Brozany n. O.)

4.

Školní družina u jídelny (Brozany n. O.)

5. A

Hasičárna (Brozany n. O.)

5. B

Hasičárna (Brozany n. O.)

6.

Hasičárna (Brozany n. O.)

7.

Byt nad zdravotním střediskem (Brozany n. O.)

8.

Tvrz – 1. patro (Brozany n. O.)

9.

Tvrz -přízemí (Brozany n. O.)

ranní ŠD

od 6:00 – 7:25 v hasičárně

odpolední ŠD

v původních prostorách ŠD u jídelny

Žáci z  1. a 2. třídy z Brozan se budou v 7:10 hodin scházet u autobusové zastávky před hasičárnou, kde na ně budou čekat třídní učitelky. V případě, že tito žáci navštěvují ranní ŠD, odcházejí  v 7:05 hodin ze ŠD s vychovatelkou, která je odvede na zastávku a předá třídním učitelkám.

Pro děti, které ráno nechodí do ŠD a nepojedou z Brozan platí:

Děti z Doksan mohou do MŠ Doksany přicházet od 7:25 hodin.

Žáci dojíždějící ze směru Roudnice n. L., musí vystoupit v 7:05 v Doksanech, kde je v budově MŠ Doksany bude čekat pedagogický dohled ze ZŠ Brozany.

Do Brozan žáci budou přijíždět společně s třídními učitelkami vždy v  11:37 hodin. Třídní učitelky poté odvedou žáky do školní jídelny a školní družiny, nebo je pustí domů.

Doprava je zdarma.

V případě, že dítěti ujede autobus, jsou zákonní zástupci žáka povinni dítě do MŠ Doksany dopravit na vlastní náklady. Další autobus odjíždí z Brozan do zastávky ŠKOLA Doksany v 8:20 a 8:49 hodin.

Žáky z 3. a 4. třídy odvede na výuku z ranní ŠD vychovatelka. Páťáci zůstávají v hasičárně pod pedagogickým dohledem. Ostatní náhradní prostory budou pro výuku otevírány v 7:30 hodin, kde budou na žáky čekat zaměstnanci ZŠ a v době přestávek na ně budou dohlížet pedagogové. 

Školní pokladna

Z důvodu přestavby budovy základní školy bude omezen provoz školní pokladny.

Od 12. 11. 2018 je pokladna přemístěna do kanceláře ředitelky školy a platí následující provozní doba:

6:30 –   7:30 každý den
15:00 – 15:30 v pondělí a ve středu

Prosíme o maximální využívání bezhotovostních plateb. Děkujeme za pochopení. 

Keramická sobota - kurz keramiky pro veřejnost

Kdy: v sobotu 17. 11. 2018 od 9:00 do 11:00 hodin
Kde: ve školní jídelně - vchod z náměstí
Cena za osobu: 100,- Kč (zaměstnanci školy 50,- Kč)

Přijďte prožít příjemné dopoledne a něco pěkného vytvořit.

Adventní dílna

Kdy: ve středu 21. 11. od 16:00 do 18:00 hodin
Kde: v Hasičárně
Cena: 50,- Kč/výrobek

Co připraví škola: slámu na výrobu korpusu, chvojí, vázací materiál, ozdoby přírodní, keramické i jiné 

Přijďte a přivítejte advent vlastnoručně vyrobeným adventním věnečkem či jinou dekorací.

Sběr papíru

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří do školy nosí popř. vozí starý papír. Školní soutěž ve sběru papíru bude pokračovat i v době, kdy bude výuka probíhat v náhradních prostorách. Papír lze přinést do školy do 9. 11. 2018. Poté vyčkejte na další informace.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY RODIČŮ

se konají dne 22. 11. od 16. hodiny.
Třídní učitelé předají informace o prospěchu a chování.
V 9. třídě proběhne prezentace některých středních škol. Výchovná poradkyně předá informace ohledně přijímacího řízení na střední školy.

OZP pro 1. stupeň zrušen

O březnový ozdravný pobyt v Horním Maršově nebyl velký zájem, proto byl zrušen.
Některým rodičům nevyhovovala cena, jiným termín a někomu se nelíbilo ubytování.
Jsme tedy nuceni dotaci 175 000 Kč Fondu životního prostředí vrátit.
Přesto bude 76 přihlášeným žákům a dalším zájemcům 1. stupně třídními učitelkami nabídnuto náhradní řešení.
Pokusí se najít vhodné ubytování pro ozdravný pobyt v měsíci květnu a červnu a podle svého uvážení jej nabídnou žákům.

Poděkování RSDr. Oldřichu Krejčímu

Prostřednictvím našich stránek bychom chtěli poděkovat RSDr. Oldřichu Krejčímu za sponzorský dar věnovaný škole.
K oslavém 100. výročí republiky nám přinesl knihy 100 artefaktů za posledních 100 let a tři dvacetikoruny s významnými osobnostmi  první republiky.
                                                                        ředitelství školy
Pro zvětšení klikněte na obrázky.

je spolufinancován Evropskou unií

Zvýšení kvality vzdělávání ve vybraných klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění žáků ZŠ a MŠ Brozany n. O. na trhu práce, prostřednictvím vybudování odpovídající infrastruktury (odborné učebny) a jejího vybavení. Podpora inkluze (školní poradenské pracoviště + bezbariérovost).

Turistický kurz v Chorvatsku

Informace ke kurzuInformace ke kurzu

Sběr starého papíru

Také letos sbíráme starý papír. Svázaný sběr je možné dopravit do školy každý pracovní den v době od 7:00 do 7:45 hodin. Postup při odevzdání sběru je následující: provozní zaměstnanci papír zváží, zapíší množství do žákovského listu a správnost údaje stvrdí svým podpisem. Žáci poté dopraví sběr na určené místo a třídnímu učiteli ukáží záznam v žákovském listu. Třídní učitel si údaj zaeviduje a vyhodnotí pořadí žáků. Po ukončení soutěže ve sběru už se pak žáci mohou těšit na odměnu. Pokud máte doma zásobu sběru, využijte prosíme k jeho odevzdání měsíce září a říjen - po zahájení rekonstrukce zřejmě dojde ke změnám v odevzdávání sběru. 

ŠKOLNÍ ŘÁD - OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ

VÝŇATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDUVÝŇATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) -  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

 

Vážení zákonní zástupci, 

obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Cílem je hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.  GDPR se dotkne každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů, tedy i škol.
Toto nařízení EU bude platit od 25. května 2018. Nařízení platí v celém svém rozsahu v celé Evropské unii a je přímo použitelné.

V souvislosti s článkem 12 tohoto nařízení  informuje ředitelka školy nejen zaměstnance školy o ochraně osobních údajů, ale také zákonné zástupce a prostřednictvím třídních učitelů i žáky (děti) o této problematice. 

Přečtěte si, prosím, důkladně odkaz s názvem základní informace (poučení) o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce. Dne 23. května 2018 obdrží žáci (ZŠ) a děti (MŠ) od pedagogů  tzv. informovaný souhlas v papírové podobě, který s těmito informacemi úzce souvisí (k nahlédnutí níže).  Tento informovaný souhlas je nutné po důkladném přečtení vyplnit a vrátit v pátek 25. května zpět do školy. 

 

Děkuji. Mgr. Alice Marešová, ředitelka školy

 

Povolení inkasa pro bezhotovostní inkasní platby (stravné a „školkovné“)

Upozorňuji na problém, který mohl nastat v případě, že bylo povolení k inkasu zadáno nesprávným způsobem. Informace z naší strany byla nepřesná a omlouvám se za potíže tímto způsobené.

Parametry zadání povolení k inkasu se u jednotlivých bank liší. Uvedu některé, které způsobily nejvíce potíží:

1) doba čerpání limitu (perioda limitu,…) -  za jak dlouho smí být uvedená částka (limit  inkasa) vyčerpána – doporučení  měsíční   -  např. Moneta Money Bank, Česká spořitelna, Air Bank,…..

2) počet dnů mezi inkasy (možnost opakování inkasa,  počet plateb za období…) –  za jak dlouho může být uvedená částka (limit inkasa) znovu inkasována – doporučení denní, 1 den nebo 0– např. Komerční banka, ČSOB,…..

V případě, že inkaso v měsíci září nebylo provedeno z výše uvedeného důvodu, je pravděpodobně nutné změnit počet dnů mezi inkasy. V případě, že inkaso nebylo provedeno z důvodu, že inkaso není povoleno nebo částka platby přesahuje stanovený limit, je nutné tyto skutečnosti také upravit. Podrobnější informace získáte v bance, ve které máte Váš účet.

Ještě jednou se omlouvám a prosím o trpělivost při zavádění nového systému plateb. Případné další komplikace společnými silami jistě vyřešíme.

                                                                             

                                                           Mgr. Alice Marešová, ředitelka školy


Platby

Od 1. 9. 2016 dochází ke změně způsobu plateb stravného a úplaty za předškolní vzdělávání  pro MŠ. Obě zmíněné platby budou probíhat pouze prostřednictvím inkasa (popř. hotovostní platby) a to vždy dopředu. Změny, které tento způsob úhrady vyžaduje, je nutné provést již během měsíce července popř. srpna 2016. Podrobné informace naleznete v přiloženém souboru.

Děkuji za pochopení. Mgr. Alice Marešová, ředitelka školy

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
HOME ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Hom ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Základní škola

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign