Login

3.

AJ 15.11.

- pokračování v lekci č. 4 na str.20 a 21 - práce s učebnicí - opakování přídavných jmen (pocity) - vyučující vyslovuje, děti po ní opakují
- dohlédnutí na správnou výslovnost u každého žáka (musím podotknout, že to jde všem velmi dobře)
- kontorla domácího úkolu z předešlého dne
- rozdávání lístečků na nalepení do školního sešitu - otázky Are you sad? Are you hungry? Are you happy? atd. ( děti si věty nalepily do sešitu, poté jim bylo vysvětleno co jednotlivý obrázek vedle věty vystihuje a pokud někdo nevěděl, dopsal si výraz v čj)
- Zkoušení otázek směrem k spolužákovi - umí se zeptat jak komu je - viz předchozí otázka- př. Are you happy? - Jsi šťastný? , Are you hungry? Jsi hladový? atd.
- práce v kruhu - píseň Head and shoulders
- práce v PS - poslední cvičení na str. 21 bylo na známky - ne jen na samé jedničky ( jedna věta špatně - 1, 2 špatně - 2, 3 špatně - 3, č špatně -4 - pětky jsem nerozdávala) - nutno podotknout, že kromě jedné žákyně měla celá třída jedničky, takže můžete být všichni náležitě pyšní na svá dítka
- hra Simon says
- opakování přídavných jmen a slovesa být - to bych prosila opakovat, děti nemají stále v paměti ( do budoucna a pro tvorbu vět je to velmi důležité - mají nalepeno ve školním sešitě - to be = být )
- píseň zpěv a tanec - driving in my car, ovečky - baa baa black sheep a čísla

POZOR!
Příští týden ve čtvrtek budou děti psát čtvrtletní písemnou práci z AJ. Budou tam jen věci velmi dobře známé, takže nemějte obavy. Celou písemnou práci probereme ještě ve středu, aby se děti uklidnily.
Celá písemná práce bude obsahovat toto:
1. cvičení - dětu budou zapisovat číslovky do 12 - budou překládat z AJ do ČJ př. one .....napíší jedna
2. cvičení - budou dle zadání malovat obrázek př. a blue pen - modré pero (namalují modré pero)
3. cvičení - děti budou spojovat zvířátka se správným slovem v aj - př. obrázek rybičky najdou k ní pojem   a fish
4. cvičení - budou mít obrázek ve kterém bude napsaná barva - zabarvní tou barvou obrázek Př. sluníčko a v něm yellow - zabarví jej žlutě
5. cvičení - děti budou spojovat slova s obrázkem - konkrétně se týká věcí ve škole ( stůl, židle, hodiny, okno, dveře, tabule) např. obrázek okna spojí se slovem a window
6. cvičení je obdobné jako předešlé - jen slovíčka se týkají školních potřeb (pravítko, guma, tužka, pero, taška, kniha)
7. cvičení - vyplní kartičku ve které napíší u name - své jméno, age = věk (číslem kolik jim je let), favourite  colour=nejoblíbenější barva (napíší anglicky svou oblíbenou barvu)

Děti jsou báječné a šikovné. Přeji vám příjemnou přípravu na písemnou práci a dětem hodně štěstí.

učitelka aj Mgr.M.Matuláková

- začali jsme pracovat s novou lekcí č.4 - Pirates na str.20 v učebnici
- děti si prohlédly obrázek pïrátské lodi a poslouchaly věty z CD
- poté jsme si dané věty společně opakovali - vyučující vyslovovala a děti opakovaly věty
- vysvětlení přídavného jména - pocitů z aj do čj (dle obrázku velmi dobře poznatelené) - pozor, jedno na úvodní stránce není a je až na straně č.21 v učebnici - jendá se o TIRED = unavený
- děti si zkoučejí hrát hru - nejdříve učitelka - dělá mimické výrazy podle kterých děti poznávají jak se cítí, poté si to zkouší jednotlivě celá třída (žáci pantomimou dávají najevo pocit a děti hádají co vyjadřuje ) - střídají se všichni
- děti pracují s PS na str. 20 - vyplňují cvičení s piráty - podle obrázku určují jaké má daný pirát pocity a doplňují
- hra Simon says
- další cvičení na str. 20 mají šikovní na jedničky
- píse'ň pohybová - Head, shoulders, knees and toes (v čj obdobná Hlava, ramena, kolena a palce)
- práce v PS - cvičení za samolepku
- zadání domácího úkolu na str. 21 ( děti dokreslují za úkol k obličejům výraz podle věty která je pod obrázkem )
- zpěv písně - driving in my car, čísla, ovečky

Děti jsou velmi šikovné, výborně se mi s nimi pracuje.

AJ 14.11.

Rozvrh hodin během plavání - platí od 10. 9. 2018

 

1.

2.

3.

4.

5.

9.

Pondělí

Čj

M

Plavání

Plavání

 

Sbor

Úterý

Čj

M

Čt

Mg

Hv

 

Středa

Aj

Aj

Čj

Prv

 

 

Čtvrtek

Aj

M

Čj

Prv

Vv

 

Pátek

Čj

M

Čt

Prv

 


Pozor!!! Sbíráme opět papír !!!
Za měsíc září již přineslo 6 žáků 1681,5 kg papíru.
Za měsíc říjen přineslo 5 žáků 454 kg papíru.
Celkem máme (zatím) 2135,5 kg.


Domácí úkoly:
Aj - PS 21/ 4 do 15. 11. 2018
Čt - 26, 27
Na příští plavání - hračku do vody (pokud bude nafukovací, tak raději malou), plavecké brýle, ploutve...

 AJ (co se učíme)

-  přídavná jména - little, big  + slovní zásoba (barvy, číslice 1 - 20, zvířátka, nábytek)
- otázka What´s this? - It is a/an 
Co jsme dělali 14. 11. 2018
- při Čj jsme si zapsali termíny písemných prací
- procvičovali jsme vyjmenovaná slova po b a jejich význam
- v prvouce jsme psali testík a dopadlo to suprově
M - 20. 11. 2018
- sčítání a odčítání v oboru do 100 bez přechodu desítky
- sčítání a odčítání v oboru do 100 s přechodem desítky - rozklady
- násobení a dělení 2, 3, 4, 5 + zkouška
- zapsat příklad, aby se rovnal danému číslu (24 - vymyslí příklad 8. 3 = 24)
- vytvořit 4 příklady ze  tří čísel (např. 4, 20,
 5 - děti píšou 4 . 5 = 20, 5 . 4 = 20, 20 : 4=  5, 20 . 5 = 4)
- slovní úloha
- doplnit příklady ___. ___ = 12 - děti doplňují podle uvážení 3 . 4 = 12 nebo 6 . 2 = 12 apod.
- přednost početních operací (příklady se závorkami nebo s násobením a dělením)
- rýsování úsečky dané délky
Čj - 21. 11. 2018
- abeceda - řada písmen
- řazení slov podle abecedy
- dělení slov na slabiky
- pravopis u, ú, ů
- pravopis dě, tě, ně
- pravopis bě, pě, vě, mě
- pravopis po tvrdých a měkkých souhláskách
- pravopis párových souhlásek uvnitř a na konci slov
- význam slov - protikladná, podobného významu, mnohoznačná
- stavba slova - slova příbuzná a kořen slova
Co jsme dělali 13. 11. 2018
- zapsali jsme si důležitá sdělení do ŽL:
 16. 11. 2018 - ředitelské volno

22. 11. 2018 - schůzka rodičů od 16:00 hodin ve školní družině
- seznámili jsme se s vyjmenovanými slovy po b a jejich  významem
- psali jsme na fólie, dopadlo to skvěle
- šifrovali jsme příklady na násobení a dělení s šifrovacím kolem
- psali jsme do písanky a četli jsme hůř než prvňáci :-( katastrofa
- rýsovali jsme úsečky dané délky
- zpívali jsme písničku Beskyde  s doprovodem nástrojů
- psali jsme testík z délek not (super)

Co jsme dělali 12. 11. 2018

- povídali jsme si o Dni válečných veteránů a konci 1. světové války
- opakovali jsme obojetné souhlásky
- paní učitelka nám řekla všechna vyjmenovaná slova
- plavali jsme na známky (200 m, 100m, 50m apod.)

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
HOME ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Hom ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign